פרופיל 21

חיילים ומועמדים לשירות ביטחון (מלש"בים) שנקבע להם פרופיל 21 המעיד על מצב רפואי או נפשי ההופך אותם לא כשירים לשירות צבאי, מקבלים פטור משירותם בצה"ל. פטור זה מביא לאי-גיוס או לשחרור מיידי מהשירות. אך מתי מגיעים לפטור זה, וכיצד ניתן לדרוש אותו? יתרה מכך, מה יש לעשות כאשר יש צורך בקבלת הפטור, אך מתעוררים חששות לגבי ההשפעה הפוטנציאלית של קבלתו על עתיד המבקש? בסקירה שלפניכם, תמצאו תשובות לכל השאלות הללו וסוגיות חשובות נוספות, הנוגעות לנושא.

 

פטור מהצבא על בסיס פרופיל 21 – ניתן רק בתור פטור נפשי או גם כפטור רפואי?

הפטור משירות צבאי על בסיס פרופיל 21, המוענק הן למתגייסים והן לחיילים בשירות פעיל, מוצע במקרים של בריאות נפשית לקויה או מחלת נפש הגורמת לאדם להיחשב כבלתי מתאים לשירות צבאי. בדומה לכך, גם חיילים עם ליקויים רפואיים או פיזיים משמעותיים מקבלים את אותו פטור לפי פרופיל 21 – כפטור משירות צבאי מסיבות בריאותיות.

 

באילו נסיבות עשוי להיקבע לחייל או מלש"ב פרופיל 21?

ביסודו של דבר, צה"ל רואה ליקויים נפשיים כגורמים המעכבים את יכולתו של חייל למלא את תפקידו בצורה נאותה, מה שמוביל לצה"ל להעדיף להעניק למלש"ב או החייל אפשרות לשחרור קבוע מהשירות. בהתאם לכך, כאשר המערכת הצבאית, בהתבסס על אבחון יסודי והערכות מקיפות, קובעת שיש להקצות לאדם פרופיל 21, ניתן לו פטור נפשי מצה"ל המאפשר לו להישאר באזרחות או לחזור לאזרחות.

 

מי אחראי למתן פטורים נפשיים משירות צבאי?

האחריות למתן פטורים נפשיים משירות צבאי היא על קצין בריאות הנפש של היחידה או החטיבה שאליהן שובץ החייל, בהתאם להחלטת ועדה רפואית המתמחה בתחום. לפטור זה משקל זהה לפטור רפואי מכל הבחינות. למעשה, פרופיל רפואי בציון 21, המזכה אדם בפטור, מוענק למצבים בריאותיים שונים, לרבות אסטמה קשה ודיכאון כרוני. בעוד שהפטור עצמו נשאר זהה, תהליך קבלתו עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות הספציפיות.

המסייעת - משרד עורך דין צבאי
סיוע משפטי מוביל בתחום הצבאי
לייעוץ חייגו:
072-372-6708
Asset 17 (2)

 

התהליך לקבלת פטור מהצבא למתמודדי נפש

דיכאון, חרדה, התמכרות, סכיזופרניה, הפרעה דו קוטבית ועוד הפרעות ומחלות שונות יכולות להוות עילה לקבלת פרופיל נפשי ובעקבותיו – פטור מטעמי בריאות הנפש משירות צבאי. אולם אין די בקיומו של קושי נפשי לבדו כדי להצדיק את הפטור – החייל או המתגייס חייבים לנווט בתהליך מסוים כדי להשיג אותו.

בראש ובראשונה, יש צורך להתייעץ עם איש מקצוע מתחום בריאות הנפש, כגון פסיכולוג או פסיכיאטר, שיוכל לספק מכתב המלצה על שחרור מהצבא עקב בעיותיו הנפשיות של הפרט. בהמשך יש להגיש בקשה דרך הצבא לתיאום פגישה עם קצין בריאות הנפש ופסיכיאטר צבאי, שניהם צריכים לתמוך בהמלצה לפרופיל נפשי.

בסופו של דבר, החייל יצטרך להתייצב בפני ועדה רפואית בה תתקבל ההחלטה הסופית לגבי השחרור מהצבא לפי פרופיל 21.

 

האם יש השלכות שליליות לקבלת פטור נפשי מצה"ל?

בעוד שחלק ניכר מאזרחי המדינה ממלאים את חובותיהם בשירות הצבאי, ישנם גם אנשים רבים אשר מטעמי דת או מצפון , אינם משרתים בצה"ל. אנשים אלו מנהלים חיים מלאים ומשמעותיים, עוסקים בעבודה והשכלה מחוץ לתחום צה"ל, ללא מגבלות כלשהן עקב אי השתתפותם בשירות הצבאי.

במקרה של פטור נפשי שניתן באמצעות פרופיל צבאי בציון 21, בתעודת השחרור לא מצוין במפורש האם הפטור מבוסס על נימוקים רפואיים או נפשיים. לפיכך, גורמים באזרחות, לרבות מעסיקים פוטנציאליים או מראיינים במשאבי אנוש, אינם זכאים לברר את הסיבות העומדות מאחורי הפטור. בנוסף, על מקבל הפטור אין חובה לחשוף פרטים אישיים לגבי מצבו, בין אם זה רפואי, נפשי או שילוב של שניהם.

המגבלה העיקרית הנובעת מקבלת פטור נפשי, קשורה להטבות הניתנות על ידי המדינה בתמורה לשירות צבאי. הטבות אלו ניתנות על סמך משך השירות הצבאי או הלאומי. לפיכך, אנשים בעלי תקופת שירות קצרה יותר לא יהיו זכאים למענק השחרור המלא, המוענק רק לאחר השלמת 12 חודשי שירות ומעלה.

בנוסף, חשוב לציין כי אמנם לא נחשפת הסיבה הספציפית לקבלת פרופיל נפשי, אך היא מועברת לשני גורמים ממשלתיים: משרד הרישוי והיחידה לרישוי כלי ירייה במשרד הפנים. אמנם בהקשר של רישיונות נהיגה, שחרור על פרופיל נפשי אינו פוסל אוטומטית את יכולתו של אדם להחזיק ברישיון. עם זאת, הדבר תלוי בנסיבות הבריאותיות הספציפיות של הפרט, במיוחד אלו שבגינן ניתן הפטור. לכן אנשים הזכאים לשמור על רישיונות הנהיגה שלהם עשויים להידרש לעבור בדיקה או הערכה מיוחדים של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לשם כך.

בכל הנוגע להחזקת רישיונות כלי ירייה ונשק, המדינה שואפת לצמצם את מספר הרישיונות הניתנים כאמור. כתוצאה מכך, אנשים עם פטור נפשי עלולים להיתקל במגבלות כאשר הם מחפשים עבודה בתחומים הקשורים לביטחון ואבטחה או בבקשת הצטרפות למשטרה.

עם זאת, חשוב להכיר בכך שגם לסוגים אחרים של פטורים יש חסרונות משלהם. כך למשל, מי שמקבל פטור משירות עקב אי-התאמה לצבא, עלולות להישלל מהמוסד לביטוח לאומי קצבאות מסוימות עד גיל 20. כמו כן, קבלת פטור בשל אי התאמה לצבא, עשויה להוביל מלכתחילה לריצוי עונש בכלא צבאי, במידה והחייל לא פעל לקבלת הפטור בערוצים המקובלים.

 

כמה מילים על הסטיגמות והמיתוסים הנוגעים לשחרור מהצבא על בסיס פרופיל 21

מלש"בים וחיילים רבים המבקשים פטור מהצבא מטעמי בריאות הנפש, נחשפים לרוב למידע מלחיץ על מגבלות שונות שהדבר עלול להשית עליהם, כגון קשיים במציאת עבודה, קשיים בקבלת ויזות לנסיעות לחו"ל, אי קבלה ללימודים באקדמיה ועוד. עם זאת, חשוב לציין שרבים מהסיפורים הללו מקורם בקציני בריאות הנפש (קב"נים) בצבא המנסים להלחיץ את המועמדים לפטור ואת הוריהם, בשאיפה להקטין את כמות מבקשי הפטורים הבלתי  מוצדקים.

אולם חשוב להבהיר כי מדובר בעיקר במיתוסים וכי המדינה אינה מפלה בשום פנים ואופן בין מקבלי הפטור לבין המשוחררים משירות צבאי מלא.

 

שינויים במערכת – הרחבת הזדמנויות לאנשים עם פרופיל נפשי

כיום, צה"ל מכיר באפשרות לשילובם של אנשים בעלי פרופיל נפשי במערכת הצבאית ואינו רואה אותם אוטומטית כבלתי כשירים לשירות. התפתחות זו היא בבחינת חדשות חיוביות לאלה השואפים לשרת בצבא אך מתמודדים עם קושי לעשות זאת משום שקיבלו פרופיל 21. כתוצאה מהשינוי התפישתי הנ"ל, ייתכן שכעת תהיה למועמדים אלו הזדמנות להיות משובצים לתפקידים התואמים את מצבם הנפשי, ולתפקידים נוספים שבעבר לא היו נגישים לבעלי סעיף נפשי.

חשוב לדעת!

חשוב לדעת!

סביר להניח שהתפתחויות אלו יובילו גם לקריטריונים מחמירים יותר לקבלת פטורים מהצבא על בסיס נפשי בעתיד הקרוב. מכאן שאם מטרתכם היא לקבל פרופיל 21 ושחרור מהצבא מטעמים נפשיים, מומלץ להיעזר בעורך דין צבאי שיוכל לסייע לכם בהשגת התוצאה הרצויה.

לסיכום

זקוקים לפטור נפשי מגיוס או מתמודדים עם קשיים נפשיים בצבא? יש לכם כתובת לעזרה. "המסייעת" היא עורכת דין צבאית מנוסה ומקצועית המקדישה ממרצה לתמיכה במבקשי פטור נפשי מהשירות הצבאי ופועלת במרץ להשגת פטורים אלו, תוך שמירה על הזכויות והאינטרסים של לקוחותיה. משרדנו ילווה אתכם יד ביד לאורך כל התהליך, ייצור קשר עם גורמים רלוונטיים וידאג להגשת הבקשות הנחוצות לתמיכה והגנה על האינטרסים והזכויות שלכם.

להתייעצות לגבי מצבכם, אנא התקשרו אלינו עכשיו, ונסייע לכם בהקדם.

פרופיל זה נקבע למתגייס או לחייל בידי ועדה רפואית לקביעת פרופילים רפואיים, המציגים מכתב המלצה מפסיכיאטר או פסיכולוג פרטי או מפסיכיאטר צבאי, לשחרורם מצה"ל.

לא, המדינה לא מפלה בין אנשים המקבלים את הפטור מטעמי בריאות הנפש לבין המשוחררים משירות צבאי מלא ולמעשה – הפליה כזו אסורה בקרב מעסיקים ומגייסים.

מצבים כמו דיכאון, חרדה, התמכרות, סכיזופרניה, הפרעה דו קוטבית ועוד הפרעות ומחלות שונות יכולים לשמש עילה לקבלת פרופיל 21 המביא למתן פטור נפשי משירות צבאי.

עורך דין צבאי מנוסה ובעל ידע בתהליכי קביעת פרופילים במערכת הצבאית, לרבות מתן פטורים עקב מצב נפשי, יכול להעניק סיוע ותמיכה יקרי ערך למלש"בים וחיילים מתמודדי נפש, לאורך כל התהליך.

מאמרים נוספים בנושא
ערעור על פרופיל נפשי
ערעור על פרופיל נפשי

שירות בצה"ל הוא חובה על כל אזרח ישראלי, הן גברים והן נשים. עם זאת, ישנם מקרים בהם מועמדים לשירות צבאי מוגדרים כבלתי כשירים לשירות מסיבות

ועדה רפואית בצה_ל
ועדה רפואית בצה"ל

בעת הגשת תביעה נגד משרד הביטחון בגין פציעות או תאונות שנגרמו במהלך שירותכם, תיתקלו בשורה של הליכים בירוקרטיים. בין אלה, שלב אחד מכריע שמשפיע ישירות

ערעור על פרופיל רפואי
ערעור על פרופיל רפואי

במדינה כמו ישראל, שבה לשירות הצבאי יש השלכות משמעותיות על המשך החיים של החייל גם באזרחות, השיבוץ לתפקיד בצבא מקבל משמעות עליונה. בין השיקולים המרכזיים

שחרור מטעם פרופיל צבאי
שחרור מטעם פרופיל צבאי

שחרור מטעם פרופיל צבאי עשוי להתאפשר למועמדים לשירות ביטחוני (מלש"בים) וחיילים בשירות פעיל, בהינתן בעיות רפואיות פיזיות או נפשיות בדרגה חמורה, אשר מונעת מהם לשרת

ערעור על פרופיל
ערעור על פרופיל

במדינה כמו ישראל, שבה לשירות הצבאי השלכות עמוקות לגבי עתידו של הפרט, יש משמעות רבה לתפקיד שאליו חיילים משובצים בשירותם. עם השיקולים המשפיעים על קביעת