פטור ממילואים

שירות צבאי הוא חלק מהמציאות ההכרחית במדינת ישראל. חוק שרות ביטחון התשמ"ו – 1986 קובע את כל הקשור לנושא שרות הסדיר בצבא. לאחר שירות הסדיר משובצים החיילים שקיבלו תעודת חוגר, באופן אוטומטי למילואים, ליחידה שבה שרתו או ליחידה אחרת. שרות המילואים הוא חובה אזרחית שחלה על מי שהוא אזרח או תושב קבע של המדינה, והוא נועד לתת תגבורת לצבא הסדיר בעת מבצעים צבאיים, משימות בטחון, מלחמות ואימונים. הצבא תלוי בכוחות המילואים כמשלימים את חיילות הסדיר בשעות חירום. 

צו מילואים הוא צו המחייב על פי חוק ופקודות הצבא את מי שמקבל זימון למילואים, להגיע במועד למקום שנקבע בצו, ולשרת את ימי המילואים שנקבעו לו. אי התייצבות לשרות המילואים, מהווה עבירה על החוק, שיכולה להיות כרוכה בעונש מאסר. לכן, בכל מקרה עדיף להתייצב לשרות המילואים, גם אם יש כוונה לבקש פטור מהשירות. 

 

הגיוס ומכסת ימי השירות במילואים

חוק שירות מילואים קובע שרות מילואים חובה לגברים ולנשים, וכן  את מספר הימים לשרות מילואים לחוגר, משק, וקצין. ניתן לגייס חיילי מילואים בצווים מיוחדים (בשעת חירום) כמו צו 8 וצו 9.  משנת 2010 חל חוק שרות מילואים, ונקבע מודל תלת שנתי שקובע 54 ימי שרות מילואים במהלך 3 שנים.

אפשר לבקש לקבוע מועדים אחרים או קיצור ימי המילואים באמצעות פניה לוועדה תיאום מילואים.

 

מה עושים כאשר לא ניתן להגיע להתייצבות לשירות המילואים ?

חייל שזומן ולא התייצב על פי הצו לשרות מילואים גם אם יש לו סיבה, עלול להיות מזומן למשפט צבאי. חשוב להגיש בקשה מסודרת ולהסתייע בשרות של עורך דין צבאי מקצועי לצורך הייצוג בבית הדין. עם זאת, חשוב לדעת שניתן להשיג פטור קבוע או זמני ממילואים מסיבות שונות, ובין היתר מטעמי בריאות, מצפון, אידאולוגיה וכולי, כפי שיפורט להלן.

 

מהן הסיבות לקבלת פטור ממילואים ?

כפי שניתן לקבל פטור משרות צבאי סדיר (למשל על רקע דתי) , כך ניתן גם לקבל פטור מלא משרות מילואים בהתאם לסיבות מסויימות שהצבא מכיר בהן.

חשוב להבהיר, יש להבחין בין פטור ממילואים שניתן באופן חד צדדי על ידי הצבא ללא בקשה (כמו למשל פטור מחמת צמצומים, או פטור מהתנהגות רעה), לבין פטור שלגביו החייל יגיש בקשה רשמית ויתייצב בפני ועדה כדי לקבלו.

המסייעת - משרד עורך דין צבאי
סיוע משפטי מוביל בתחום הצבאי
לייעוץ חייגו:
072-372-6708
Asset 17 (2)

 

פטור בשל מצב רפואי

כאשר יש סיבה רפואית שבגינה החייל לא יכול לשרת במילואים, עליו להעביר מסמכים רפואיים לקצינת הקישור ובהמשך הוא יזומן לוועדה רפואית. בעיה רפואית יכולה להיות בעיה פיזית או נפשית, שגוררת שינוי פרופיל. במקרים רבים מתבקש החייל להתייצב  לבדיקות רפואיות בצבא ולהציג אישורים נוספים בפני רופא מומחה, בין היתר אישורים מרופא פסיכיאטר, לצורך קבלת הפטור.

כאשר נקבע לחייל פרופיל 21 שקובע אי כשרות רפואית, או פרופיל 45 שקובע פטור בשל סעיף נפשי, יכול החייל לקבל פטור ממילואים. פטור על פי פרופיל 24 בשל סיבות רפואית ונפשיות, הוא  פטור שנובע מחוסר כשרות זמנית של החייל.

 

פטור ממילואים להורים שכולים

הורים שכולים שילדיהם נפלו במהלך שרות צבאי סדיר או מילואים, והם מוכרים על ידי משרד הבטחון או ביטוח לאומי ומקבלים תגמולים ושיקום, יקבלו פטור באופן אוטומטי  ותעודת פטור ממילואים. לצורך קבלת הפטור צריך לפנות לצבא בבקשה מסודרת.

עד למתן האישור לבקשה לפטור, יאשר המפקד את השחרור ויודיע על כך בכתב, אולם בכל מקרה אין להתעלם מצו מילואים עד קבלת האישור, מאחר והתעלמות נחשבת לעריקות מכל סיבה שהיא ועלולה לעלות במשפט ומאסר.  הצבא מעניק בין היתר גם הקלות  במקרים כאילו באמצעות שיבוץ ליחידה עורפית לחייל שהוא בן שכול או שכול של קרוב בדרגה ראשונה.

 

פטור מסיבה משפחתית

לצורך קבלת פטור מסיבה משפחתית, על המבקש להסביר את הסיבה לקצינת הקישור. ההחלטה תלויה בשיקולים שונים של  הצבא ובין היתר בחשיבות התפקיד, במציאת מחליף, ובמצב כוח האדם. הצבא יבדוק את הנסיבות המשפחתיות לגופן.

 

פטור לאור הריון ואימהות

נשים מקבלות פטור משרות מילואים בשל נישואין הריון ולידות. על פי החוק אישה שנישאה והפכה לאם, תהא פטורה משרות מילואים, זאת לעומת גבר שגם אם נישא או הפך להורה לא יקבל פטור מהשירות מלבד מקרה של חייל שהוא נשוי ויש לו 6 ילדים.

 

פטור על רקע של מצפון

פטור ממילואים על רקע מצפון הוא מורכב. הפטור ניתן בעקרון למי שמגלה גישה פציפיסטית לצבא, ומחזיק בדעות הדוגלות בהתנגדות ל"אלימות", לאחיזה בנשק או להשתתפות בפעילות צבאית כלשהי. עם זאת, דעה פילוסופית כזו לא בהכרח מקנה פטור, שכן הצבא רואה בכל בקשה שמתנגדת לפעילות צבאית – סרבנות. על המבקש להוכיח אורח חיים הדוגל בעמדה פציפיסטית. במקרה שבו רוצים לבקש פטור על רקע מצפון חשוב להיעזר בסיוע של עורך דין מקצוען בתחום. יש להגיש בקשה ולצרף אליה מסמכים שמוכיחים את גרסתה, בעקבותיה יזומן המבקש  לוועדת מצפון ויציג בפניה את עמדותיו.

 

פטור מטעמי דת

פטור מטעמי דת יינתן כאשר חייל שסיים את שרות הסדיר שלו, הוכיח כי שינה את אורח חייו, ומטעמי דת אינו יכול לבצע את תפקידו במילואים בשל קיומו של הווי משפחתי דתי. הבקשה תישקל על ידי ועדה מתאימה אשר חשוב להתכונן אליה בעזרת עורך דין מומחה. אם מתגלה שהמצהיר אינו באמת מקיים אורח חיים דתי, הפטור יתבטל והוא יקבל זימון למילואים. כמו כן תצהיר שקרי יכול להיחשב  כעבירה פלילית, ובעקבותיה משפט שעלול לגרור עונש מאסר.

 

פטור מחמת גיל

זוהי הסיבה העיקרית לפטור  ממילואים. החוק קובע כי בגיל 40 יינתן  פטור ממילואים לחוגרים, כאשר קצין יקבל פטור בגיל 45. יש מי שמבצעים תפקידים מסוימים שיקבלו פטור רק בגיל 49 (חובשים, נהגים וכולי). נשים המשרתות במילואים תקבלנה פטור מגיל 38.

 

פטור זמני ממילואים

פטור זמני ממילואים יכול להיות בשל מצב זמני בעייתי של החייל, למשל,  בשל תקופות מבחנים לסטודנטים, או מחלה של החייל או של בן משפחה וכולי. נעדכן כי סטודנט אשר קיבל זימון לשרות למילואים, יוכל לבקש דחיה, קיצור או ביטול של המילואים בתנאי שהזימון היה ל- 6 ימי מילואים ויותר, והוא לומד במוסד אקדמי מוכר. יש להגיש בקשה לדחייה ולצרף מכתב מנומק.

 

פטור מחמת התנהגות רעה

גם זהו פטור חד צדדי שאינו תלוי בהגשת בקשה. מדובר בהתנהגות שאינה הולמת את ההוראות והפקודות, ושהיא כרוכה בהפרת משמעת. בין היתר הפרת משמעת נחשבת לעבירות פליליות,  שימוש בסמים, גניבה, אי ציות, התפרעות, וכולי. הצבא יעשה שימוע או חקירה לגבי המקרה,  ויבסס את ההחלטה לגבי התנהגות רעה על ראיות, שבגינן המפקד יבקש לתת פטור לחייל. פטור מסוג זה מוביל בין היתר למשפט וצפי לעונש ובין היתר לימי מחבוש.

התנהלות חמורה, התפרעות, עריקות מהצבא, או הפרת משמעת כלשהי יכולים לגרום לכך שהצבא יפטר את החייל – דבר שלא יראו בעין יפה במקומות עבודה  רבים. מעבידים  רבים מבקשים לדעת מהי סיבת הפטור והם עלולים  לראות בעובד כזה "שפוטר מהמילואים" אדם בעייתי או בעל הפרעה נפשית.

 

צמצומים בכוחות המילואים

זהו סוג של פטור חד צדדי שאין להגיש בגינו בקשה כלשהי. חייל שמשרת בתפקיד כללי בעורף יקבל פטור אוטומטי בשל צמצום של כוח מילואים או קיצוצים בתפקיד. נשים תקבלה פטור לפני גיל 38 מחמת צמצום בכוחות מילואים. מדובר בפטור חד צדדי שהצבא מחליט לגביו. אי אפשר להגיש בקשה לכך ואין ועדה שמחליטה ודנה בנושא. החייל משתחרר ללא תלות אם  רוצה הוא אם לאו. עם זאת החייל יכול לבקש להתנדב למילואים על ידי הגשת בקשה לאגף כ"א. לצורך ניסוח הבקשה מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה בתחום דיני צבא.

 

כיצד השירות במילואים יכול להשפיע על החיים האזרחיים לטוב ולרע

שחרור ממילואים מאוחר מגיל 40 הוא פעמים רבות כדאי מאוד ומתגמל. חיילים במילואים שאינם בדרגת קצין מקבלים פטור משרות המילואים בגיל 40 בדרך כלל. עם זאת יש חיילים שיקבלו פטור בגיל 49. מדובר במי שמשמשים בתפקידי הכשרה מיוחדים בעיתות חירום. בין היתר מדובר בחשמלאים, מכונאים, טכנאי הנעה וחשמל של נגמ"ש, נהגי חילוץ, מפעילי מנוף כבאית ותדלוק באוויר, מהנדסי בנין, רופאים ששירתו בצבא בעת לחימה, רבנים צבאיים, שמאי רכב וכולי. אילו הם תפקידים שמצריכים הכשרה ולימוד, ולפיכך תקופת המילואים שלהם ארוכה בהרבה, עם זאת, היא מתגמלת בסופו של דבר, מאחר ומדובר בהכשרה פרקטית מקצועית להמשך החיים.

באמצעות המילואים אפשר לרכוש מקצוע לאזרחות. לכן, כאשר מתחייבים לשרת במילואים אחרי גיל 40 עושים צעד תועלתי לאזרחות. מאידך, שחרור מוקדם ופטור ממילואים יכול לפעמים לפגוע בחיים האזרחיים, ובעיקר כאשר מדובר בשחרור על התנהגות רעה, שמעבידים עלולים לראות אותו בעין לא יפה, ולדחות את קבלתו לעבודה של מי "שפוטר" מהצבא.

 

לסיכום

פטור ממילואים ניתן לקבל בשל סיבות שונות החל מסיבה של חוסר כשרות רפואית, שכול, סיבות בריאותיות, חזרה בתשובה, פטור על רקע מצפון וכולי, בכל מקרה אין לסרב לפקודות הצבא ואין להשתמט מהתייצבות על פי צו מילואים על סמך החלטה אישית. בכל תהליך של פטור מכל סיבה שהיא חשוב מאוד להיעזר בשרותיו של עורך דין צבאי לצורך יעוץ ועזרה משפטית. אפשר להיעזר בעורך דין של הסנגוריה הצבאית, או לבחור עורך דין פרטי מנוסה בתחום. במקרה כזה חשוב לשים לב לניסיונו של עורך הדין ולהצלחותיו בזירה המשפטית בנוגע לעריקות נפקדות, בקשות לפטור, הכנה לוועדות פטור, וכולי. חשוב לבחור בעורך דין מומחה ומנוסה שמכיר את המשפט הצבאי ויביא להצלחת ההליך.

פטור ממיל'
פטור ממילואים
מאמרים נוספים בנושא
פטור מצה"ל מטעמים דתיים

צה"ל, צבא ההגנה לישראל, הוקם כצבא העם – צבא שמאגד את כל אזרחי ישראל, ללא קשר לדת, גזע או מין. לאורך השנים, צה"ל עבר תהפוכות

פטור מצה"ל מטעמי הווי משפחתי

צה"ל, כור היתוך של החברה הישראלית, מוצא עצמו בשנים האחרונות בלב מחלוקת סוערת סביב נושא הפטור מצה"ל מטעמי הווי משפחתי. צעירות דתיות וחרדיות רבות מבקשות

הסדרת מעמד בן מהגרים בצה"ל

האם ילדכם מחזיק באזרחות ישראלית אך מתגורר דרך קבע מחוץ לישראל? האם אתם מודעים לחובת הגיוס לצה"ל החלה גם על בני מהגרים המתגוררים בחו"ל? במאמר

פטור מהצבא מטעמי מצפון

שירות צבאי הוא חובה בישראל עבור רוב האוכלוסייה היהודית. עם זאת, קיימת אפשרות לקבלת פטור משירות צבאי מטעמי מצפון. מאמר זה יסקור את הרקע החוקי

פטור משירות ביטחון
פטור משירות ביטחון

בישראל, כל תושב חייב בגיוס לצבא בהגיעו לגיל 18. עם זאת, חריגים מסוימים מוגדרים בחוק, המעניקים ליחידים את הזכות לבקש פטור משירות ביטחון לפני או