צו 8 – כל מה שצריך לדעת

צו 8 הוא צו גיוס חירום מיוחד הנשלח לכוחות המילואים בעת מצבים יוצאי דופן, המאפשרים למערכת הביטחון לסטות מהוראות הגיוס הרגילות ולזמן אזרחים לשירות מילואים באופן מיידי. הצו אינו כפוף לכללי התראה מוקדמת או למגבלות השגרתיות על מספר ימי שירות והמרווחים ביניהם, ומטיל חובת התייצבות מוחלטת על המגויסים, למעט בנסיבות חריגות. מאמר זה יסקור את עיקרי המידע שיש לדעת על צו 8 – כל מה שצריך לדעת על משמעותו, ייחודו, ההשלכות של הפרתו ועוד.

 

מה זה צו 8?

צו 8 הוא הכינוי הרווח בציבור הישראלי לצו גיוס חירום מיוחד לכוחות מילואים. הצו מאפשר למערכת הביטחון להתגבר בעתות חירום על המגבלות של גיוסי מילואים רגילים, על ידי זימון מהיר של מילואימניקים לשירות, ללא התראה מוקדמת. הצו הוא כלי חריג הננקט רק בנסיבות ביטחוניות קיצוניות, כאשר ביטחון המדינה מחייב זאת.

 

גיוס חירום עם צו 8 במלחמת "חרבות ברזל"

בימים תובעניים אלה של לחימה ברצועת עזה וגבול לבנון על רקע מבצע "חרבות ברזל", אנו עדים לפניות רבות למשרדנו בנושא גיוס מהיר של חיילי מילואים במסגרת צו 8. לאור המצב, מצאנו לנכון להבהיר את הכללים והתנאים לגיוס חירום זה, מהם הנהלים המנחים את התהליך, ולבסוף – מהן ההשלכות של זימון זה על המגויס, כולל אי התייצבות לשירות.

 

הכללים והתנאים לגיוס חירום בעזרת צו מילואים בעתות מלחמה

שירות המילואים הוא חובה על פי חוק עבור רוב האזרחים בישראל. צו 8, הידוע גם כצו מילואים, הוא כאמור, צו גיוס מיוחד המוצא בעתות חירום.

על פי החוק, כל מי שסיים את שירותו הסדיר בצה"ל ונמצא כשיר, חייב להתייצב לשירות מילואים עם קבלת הצו.

חריגים לכלל זה הם נשים בהריון או בחופשת לידה, הורים יחידים לילדים קטנים, ומי שקיבלו פטור מטעמי בריאות.

 

על חובת ההתייצבות לצו 8:

במקרה של אי התייצבות לשירות מילואים לפי צו 8, משרת המילואים עלול לעמוד לדין צבאי ולשאת בעונשים. העונש יכול לנוע מקנס כספי ועד למאסר בפועל, בהתאם לנסיבות.

לכן, צו 8 מטיל אחריות כבדה על כתפי המילואימניקים להיערך בהתאם לזימון בשעת הצורך הלאומית. עם זאת, החוק גם מכיר כאמור, במצבים חריגים בהם הגיוס אינו אפשרי.

המסייעת - משרד עורך דין צבאי
סיוע משפטי מוביל בתחום הצבאי
לייעוץ חייגו:
072-372-6708
Asset 17 (2)

 

מהם הנהלים המנחים את התהליך של גיוס חירום בצו 8?

הביטוי "צו 8" אינו מופיע כלל בחקיקה, אלא הפך למונח שגור בציבור הישראלי עבור גיוס חירום מיידי של מילואימניקים, המתבצע מעבר לכללים הרגילים.

מקור המונח הוא בסעיף 8 ההיסטורי בחוק משנת 1949, שהסמיך גיוס בשעת חירום. מאז עבר הסעיף שינויים בחקיקה, עד שב-2008 נחקק חוק שירות המילואים המסדיר זאת בקביעתו כי בנסיבות חירום ולהבטחת ביטחון המדינה, שר הביטחון רשאי באישור הממשלה להוציא צו הקורא למילואימניקים להתייצב מיידית לשירות, במקום ובזמן הנקבעים. על המגויס להיענות לצו ולשרת בשירות המילואים, כל עוד הצו בתוקף.

כלומר, צו 8 מאפשר גיוס דחוף של כוחות מילואים, מעבר לנהלים הרגילים, בשעת צורך לאומי, ועל המגויס להיענות לזימון באופן מיידי.

 

האם יש הבדלים בין צו 8 לבין גיוס מילואים רגיל?

גיוס רגיל לשירות מילואים פעיל (שמ"פ) כפוף לכללים מוגדרים, כולל דרישה למתן התראה מוקדמת של לפחות 60 יום, שליחת הזימון בדואר רשום עם אישור מסירה, והגבלה על מספר ימי השירות הרצופים המותרים בשנה.

לעומת זאת, צו 8 לגיוס חירום אינו כפוף לכללים אלה. הזימון יכול להיעשות באופן מיידי ללא התראה מוקדמת, ישירות בטלפון או באמצעי תקשורת אחרים. כמו כן, אין מגבלה על מספר ימי השירות ברצף או על מרווחי הזמן בין תקופות השירות השונות.

אולם יש לציין שצו 8 מופעל רק במצבי חירום קיצוניים ולהבטחת ביטחון המדינה, בעוד שגיוס רגיל לשמ"פ הוא חלק משגרת שירות המילואים המקובלת.

 

מגבלות יוצאות דופן החלות בעת גיוס חירום באמצעות צו 8

כפי שהזכרנו קודם, בניגוד לגיוס מילואים רגיל, צו 8 אינו מחייב משלוח בדואר, שכן מדובר בגיוס דחוף ומיידי שאינו מאפשר עיכובים. יתרה מכך, חוק שירות המילואים מעניק לשר הביטחון סמכות, במקרים נדירים, לאסור על מילואימניקים בתפקידים חיוניים לצאת לחו"ל טרם גיוסם בפועל בצו 8.

 

הידעתם? צו 8 תקף לא רק לגברים – אלא גם לנשים במילואים

חשוב לדעת שחובת ההתייצבות לצו 8 חלה על גברים ונשים בישראל, כאחד. חוק שירות המילואים אינו מבחין בין המינים בהקשר לגיוס בשעת חירום, בדומה לגיוס מילואים רגיל.

ההוראות זהות לגבי שני המינים, למעט הוראות ספציפיות הנוגעות להיבטים מגדריים כגון הריון.

כלומר, בעת הוצאת צו 8 רשאי שר הביטחון לזמן גברים ונשים כאחד לשירות מילואים, בהתאם לצרכים המבצעיים.

 

מהן ההשלכות האפשריות של אי התייצבות לצו 8?

חוק שירות המילואים קובע כי מילואימניק שזומן לשירות, בין אם בצו רגיל ובין אם בצו 8, נחשב מבחינת החוק כמי שנמצא בשירות ממועד ההתייצבות שנקבע. אם המילואימניק לא התייצב ללא הצדקה מספקת, הוא נחשב כאילו עזב את השירות שלא כדין.

כלומר, על מילואימניק להתייצב כמתבקש לאחר קבלת צו 8, אחרת הוא צפוי להליכים פליליים בבית הדין הצבאי בגין אי התייצבות או עריקה.

 

איזה עונש יכול הצבא להטיל על משרתי מילואים שלא התייצבו לצו 8?

למרות שהחוק אינו מבחין בין רמות הענישה על אי התייצבות לצו רגיל לעומת צו 8, בפועל נהוג להחמיר יותר עם מי שלא התייצב לשירות מילואים בעת חירום.

פסיקת בתי הדין הצבאיים קבעה כי יש להטיל עונשים כבדים יותר על מילואימניקים שנעדרו משירות במצב חירום. הטעם לכך הוא הפגיעה הקשה יותר בכושר הלחימה ובמוכנות לקראת המערכה, בנוסף לפגיעה במשמעת ובמורל היחידה. לפיכך, מילואימניק שנעדר משירות חירום צפוי לעונש מחמיר יותר מאשר היעדרות משירות מילואים רגיל.

 

מתי מומלץ לפנות לייצוג של עורך דין צבאי בהקשר של צו 8?

מומלץ לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין צבאי במספר מצבים הקשורים לצו 8:

  • אם התקבל צו 8 ויש סיבה מוצדקת שמונעת את ההתייצבות במועד, כדי לנסות ולדחות את הגיוס.
  • במקרה של אי התייצבות, כדי לנסות ולמנוע הליכים פליליים או להקל בעונש.
  • אם נפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד מילואימניק שלא התייצב.
  • על מנת לייעץ ולייצג בהליכים משמעתיים או משפטיים הקשורים בהפרת הצו.
  • בכל מקרה שיש שאלות או ספקות לגבי הצעדים שיש לנקוט בעקבות קבלת צו 8.

 

לסיכום

צו 8 הוא כלי חיוני לגיוס מהיר של כוחות מילואים לצה"ל בשעת חירום. כפי שלמדנו, הצו מאפשר גיוס ללא התראה מוקדמת תוך סטייה מהנהלים הרגילים של גיוס מילואים.

על מילואימניק שזומן בצו 8 להפסיק הכל ולהתייצב מיידית לשירות, שכן אי התייצבות ללא הצדקה היא עבירה חמורה, העלולה לגרור הליכים משפטיים וענישה כבדה יותר מאשר בגיוס רגיל.

אם קיבלתם צו 8 ואתם נתונים במצב בעייתי בהקשר להתייצבות לשירות המילואים שלכם, מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין צבאי מקצועי שייסע לכם במיצוי זכויותיכם מול המערכת הצבאית. 'המסייעת' היא משרד עו"ד צבאי מוביל בתחום עם ניסיון רב שנים בדין הצבאי. פנו אלינו כבר היום לקבלת ייעוץ משפטי וסיוע אישי.

מאמרים נוספים בנושא
צו 8 בזמן מלחמה

ישראלים רבים נקראים לשרת בכוחות המילואים בימים קשים אלו, כחלק מגיוס החירום הלאומי המתבצע על רקע מלחמת "חרבות ברזל". עקב כך, רבים פונים אל משרדנו

ביטול צו 8

שירות המילואים הוא נדבך מרכזי בהגנת מדינת ישראל, המסתמך על אזרחים שסיימו את שירותם הצבאי הסדיר ועדיין כשירים ומסוגלים להיקרא לדגל בעת הצורך. עם זאת,

עריקות ממילואים
עריקות ממילואים

עריקות ממילואים היא עבירה חמורה בעלת השלכות משפטיות משמעותיות. כאשר חייל מילואים לא מתייצב למילואים בהתאם לצו שקיבל, הוא עלול לעמוד בפני כתב אישום פלילי

עריקות ממילואים – איך להתנהל
עריקות ממילואים – איך להתנהל

כאשר משרת מילואים איננו מתייצב בזמן לשירות ביחידת המילואים שאליה שובץ על פי צו המילואים שנשלח אליו, הוא חשוף להליכים משמעתיים בצבא ואף לעמידה לדין