עריקות מהצבא

בדין הצבאי המושג "עריקות מהצבא" מוגדר כ"היעדרות משירות צבאי ללא רשות". במדריך זה נסביר מהי עריקות מהצבא ומהן הקטגוריות השונות של עריקים, אילו סיבות מובילות למקרים של עריקות מהצבא, כיצד עריקות מטופלת בצה"ל, אילו עונשים והשלכות היא עלולה לגרור ומדוע ייצוג משפטי של עורך דין צבאי, הוא חיוני כל כך למי שנאשם בעריקות.

עדכונים עקב המצב במדינה

שימו לב שעקב המצב במדינה חלה החמרה בהעמדה לדין בכל הקשור לעריקות,
החמרת הענישה לעריקי סדיר – הרף ירד בהעמדה לדין מ-100 ימים ל 21 יום.
החמרת הענישה לגבי עריקי בקום – הרף ירד בהעמדה לדין כנ"ל ל-21 ימים במקום 180 ימים.
חשוב לדעת שמדובר בהעמדה לדין בפני בית דין צבאי. כלומר, בעבר נשפטו בדין משמעתי עד 100 יום ובתקופת המלחמה יישפטו בבית הדין הצבאי והענישה הצפויה היא חודשים בכלא גם על עריקות של חודש​

מהי עריקות מהצבא?

המושג "עריקות מהצבא" מתייחס להיעדרות משירות צבאי ללא רשות, ללא קשר לסיבה. זה כולל השתמטות משירות חובה, יציאה מהבסיס ללא אישור, אי הגעה למילואים, אי התייצבות לצווים אחרים ועוד.

אילו סיבות מובילות למקרים של עריקות מהצבא?

מספר גורמים יכולים לתרום לעריקה מהצבא, כמו קשיים נפשיים המתעוררים במהלך השירות בצבא, לרבות אינטראקציות שליליות עם מפקדים או חיילים אחרים, געגועים הביתה ועוד. קשיים כלכליים יכולים גם הם להוביל אנשים לתעדף עבודה על פני שירות בצבא.

חלק מהחיילים בוחרים לנטוש את הצבא בגלל סיבות כמו אידיאולוגיה אנטי צבאית, שיקולים דתיים, נסיבות משפחתיות, ואף אי רצון לשאת באחריות הנלווית לשירות בצבא או חוסר מוטיבציה. כתוצאה מכך, הם בוחרים לברוח מהמחויבויות הצבאיות שלהם.

מהן הקטגוריות השונות של עריקות מהצבא?

במדינת ישראל קיימת חובת שירות צבאי. החל מגיל 16, כמעט כל נער ונערה נחשבים מועמדים לשירות ביטחון. הם מקבלים את הצו הראשון, זימונים למבדקים ומיונים ולבסוף גם שיבוץ לתפקיד צבאי. עם קבלת צווים אלו, המועמדים עוברים בדיקות שבעקבותיהן הפרופילים הרפואיים שלהם נקבעים, והם מקבלים צו גיוס המחייב אותם להתייצב לגיוס במועד מוגדר.

אי התייצבות לצו הראשון או אי התייצבות במועד הגיוס נחשבות להשתמטות משירות צבאי. אם מלש"ב מסרב להתייצב ביחידה שהוקצתה לו ונמלט מתהליך הגיוס בבקו"ם, הוא מסווג כעריק בקו"ם. חייל שמסיים את כל התהליך, מופנה לטירונות ומשובץ ליחידה, אך בורח ממנה, מסווג כ"נפקד" או כ"עריק יחידה". אי התייצבות למילואים נחשבת כעריקות מילואים.

מה מדיניות התביעה והענישה לקטגוריות העריקים השונות?

מדיניות תביעה וענישה שונה קיימת עבור כל אחד מסוגי העריקות הנ"ל. מי שתקופת היעדרותם מסווגת אותם כ"עריקים פרקליטותיים" יעמדו בפני כתב אישום ויובאו למשפט בפני בית משפט צבאי עם שופטים צבאיים. מנגד, עריקי יחידה, עם היעדרות קצרה מזו של עריק פרקליטותי, יועמדו לדין משמעתי מול קש"ב (קצין שיפוט בכיר).

מה משך ההיעדרות שנחשב כעריקות?

סיווג חייל כעריק נקבע לפי משך היעדרותו מהצבא. חייל שנעדר יותר מעשרים ואחד יום נחשב כעריק, ואילו נעדרים לתקופה קצרה יותר נכנסים לקטגוריה של "נפקד מהצבא".

עם זאת, יש לציין כי למרות שחייל מסומן כעריק לאחר עשרים ואחד יום, הטיפול המשפטי בחייל בבית הדין הצבאי, יתאפשר רק לאחר ארבעים וחמישה ימי היעדרות.

זהירות - רישום פלילי לפניך!

זהירות – רישום פלילי לפניך!

עריקה נחשבת לעבירה פלילית שגורמת להיווצרות רישום פלילי. בעבר, כל הרשעה בתיק עריקה הובילה לרישום פלילי "מלא" שנמשך 17 שנים. עם זאת, תיקון לאחרונה לחוק הכניס מעין החרגה למקרים מסוימים שבהם הרישום הפלילי יסווג כ"מופחת", כלומר ימחק אוטומטית תוך 5 שנים.

מנגד, במקרים מסוימים, הרשעה בעריקה עדיין תגרור רישום פלילי מלא למשך 17 שנים. רישום פלילי כזה עלול לפגוע ביכולתו של האדם לקבל תעודת יושר, מה שעלול להגביל את אפשרויות התעסוקה שלו, ובכך להשפיע על סיכויי ההצלחה של החייל באזרחות.

חשוב לדעת

חשוב לדעת:

ראוי לציין כי פסק דין משמעתי, בשונה מפסק דין בבית דין צבאי, אינו מביא ליצירת רישום פלילי. לכן, יש חשיבות מכרעת לפנייה לייצוג משפטי טוב מעורך דין צבאי מנוסה. גם חומרת העונש המוטל על החייל יכולה להיות מושפעת ממעורבותו של עו"ד צבאי בהליך השפיטה בגין עריקות, כאשר קיים רף מאסר ספציפי, שבמידה והעונש יורד מתחת לרף זה, החייל יקבל רישום פלילי מופחת. עם זאת, כל עונש העולה על הרף מוביל לרישום פלילי שילווה את החייל לשארית חייו.

כיצד צה"ל מתמודד עם התופעה של עריקות מהצבא?

תהליך ההתמודדות עם עריקים בצה"ל הוא כדלקמן:

לאחר שחלפו עשרים ואחד יום מהמועד בו התקבל דיווח על חייל כעריק, מתחיל תהליך החיפוש והמעקב אחרי החייל. העריק הופך לאחריות של מדור העריקים ביחידת "מיטב", היחידה הצבאית האחראית על נהלי המיון והשיבוץ של המצטרפים לשירות הביטחון ושל החיילים בצה"ל. היחידה מצרפת את העריק לרשימה הריכוזית של עריקי צה"ל, ומשלב זה נוקט חיל המשטרה הצבאית במאמצי מעקב לאיתור ותפיסתו של העריק. מאמצים אלו עשויים לכלול מעקב אחר חשבונות הבנק של העריק, פרופילים במדיה החברתית (כגון פייסבוק) שלו ואף עריכת ביקורי פתע בביתו בשעות לא שגרתיות. במקביל, מדווחים למשטרת ישראל על עריקתו של החייל, מה שמוביל למתן צו מעצר ואיסור נסיעה המונע מהעריק לצאת מהארץ.

לאחר מכן, עניינו של העריק מובא לדין על ידי הפרקליטות הצבאית. מאחר שהיעדרות מהשירות היא עבירה חמורה, רוב המקרים מובילים להגשת כתב אישום נגד העריק, בהתבסס על סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי. עם זאת, במקרים חריגים שנקבעו על פי שיקול דעתו של הפרקליט הצבאי, ניתן לנקוט במקום זאת הליכים משמעתיים, ללא הגשת כתב אישום לבית דין צבאי.

מה העונשים בגין עריקות מהצבא?

עריקה מהצבא היא עבירה חמורה, ושופטים בדרך כלל אינם מפגינים סלחנות כלפי עריקים, וכתוצאה מכך מטילים עונשים חמורים. במקרים רבים, עריקים עלולים לעמוד בפני מאסר של מספר שנים, עם עונשים שעלולים לנוע עד חמש עשרה שנים. אם עריק נשאר נעדר יותר משבעים וחמישה ימים, עניינו נידון בבית משפט צבאי. במקרים אלו בנוסף לעונש שקיבל, העריק מוכנס גם למרשם הפלילי במשטרת ישראל.

כיצד משך העריקות משפיעה על העונש?

אם ההיעדרות אינה עולה על 54 ימים, היא מטופלת במסגרת היחידה של החייל הנעדר. במקרים כאלה, החייל עובר הליך משמעתי בהנחיית אחד המפקדים ביחידה, אשר קובע את העונש על סמך משך ההיעדרות וההיסטוריה הקודמת של החייל. ככל שדרגת המפקד גבוהה יותר, כך יש לו סמכות רבה יותר להטיל תקופות כליאה ארוכות יותר במחבוש על עריקים, כאשר משך הזמן המרבי נקבע ל-54 ימים.

בגין היעדרות העולה על 54 ימים העריק ייעצר, והתיק יועבר לפרקליטות הצבאית, הקובעת אם החייל יעמוד בפני הליך משמעתי בכלא או יוגש כתב אישום שיוביל למשפט בבית הדין הצבאי.

על ההשלכות האפשריות של עריקות מהצבא

ההשלכות של רישום פלילי צבאי הן משמעותיות. אנשים בעלי עבר כזה עלולים להיתקל בקשיים בעת חיפוש עבודה אזרחית, שכן הדבר מפחית מערכם בשוק התעסוקה ומציג אותם כאנשים בעייתיים בעלי רקע פלילי.

יתרה מכך, ההשלכות של הגשת כתב אישום בגין עריקה ומעבר להליך שיפוט המתקיים בבית משפט צבאי, הן מרחיקות לכת. במקרים אלו עונשי המאסר המוטלים על חיילים הם משמעותית כבדים וארוכים יותר, וגם הוספת הרישום הפלילי לתיק החייל, נשאר בתוקף למשך לא פחות מאשר 71 שנים.

חשוב להכיר בכך שחיילים רבים הנעדרים ללא רשות משירותם הצבאי, אינם מודעים כלל לאפשרות של תוספת רישום פלילי של 71 שנים במשטרת ישראל לתיקם. רישום כזה עלול להפריע לקבלת תעודת יושר מהמשטרה הנדרשת למטרות שונות באזרחות, לרבות בתפקידים ממשלתיים, נסיעות בינלאומיות ובקשות לוויזה ממדינות שונות.

האלטרנטיבה שלכם לעריקות מהצבא

אם יש לכם הזדמנות לקרוא את המדריך הזה לפני שאתם שוקלים לערוק מהצבא, חיוני לדעת שלצה"ל יש גורמים שונים שמטרתם לטפל בסוגיות הקשורות לתנאי השירות של החייל, לרבות בעיות בהתנהלות קציני ומפקדי יחידות. פנייה לגופים אלה עשויה לסייע בפתרון בעיותיכם ולייתר את הצורך שלכם בהיעדרויות מהשירות.

נציב קבילות החיילים, הוא גורם שאליו ניתן להגיש תלונה על התנהלות בעייתית מצד גורמים שונים בצבא. במידה ותלונתכם תימצא מוצדקת, יתנו הנחיות ליחידה להביא לשינוי במצב. לדוגמה, אם אתם במעמד של חייל בודד ולא קיבלתם סיוע מתאים למרות הגשת בקשות מוצדקות לכך, פנייה לנציב קבילות החיילים, עשויה לעורר פעולה מיידית על מנת להבטיח שתקבלו את התמיכה המגיעה לכם ותנאי השירות שלכם ישופרו. גם במקרים של התעללות נפשית או פיזית ביחידה, יש חשיבות מכרעת לפנות לנציב קבילות החיילים וכן להגיש תלונה במשטרה הצבאית נגד המפקדים או הגורמים האחראים לכך.

בנוסף, בכל בעיה בה נתקלתם בהקשר לשירותכם, תוכלו לפנות לקצין פניות הציבור (קפ"צ), המשמש כגורם מטפל מרכזי לפניות של חיילים בנושאים שונים ויכול להפנות אתכם לגורם הצבאי הרלוונטי לבעייתכם.

לסיכום

אם נעצרתם בגין עריקות מהצבא או המילואים, הצעד החשוב ביותר שתוכלו לנקוט הוא להבטיח שיהיה לכם ייצוג משפטי הולם מעורך דין צבאי הבקיא במקרים מסוג זה.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עורכת דין צבאית ותיקה ומנוסה, צרו קשר בהקדם עם "המסייעת". משרדנו יעבוד במרץ כדי להגן על זכויותיכם, ייבחן עבורכם אפשרויות להשגת פטור משירות צבאי במידת הצורך, ויסייע לכם להבטיח את התוצאה הטובה ביותר האפשרית במקרה שלכם.

מאמרים בנושא עריקות מהצבא

סגירת תיק עריק מילואים ללא משפט
סגירת תיק עריק מילואים ללא משפט

עבירת עריקות מילואים נושאת עמה סטיגמה חברתית ומשפטית כבדה. רבים חוששים ובצדק, מההשלכות המשפטיות החמורות של העריקה, העלולות להוביל למאסרו בפועל של העריק. עם זאת,

עריקות ממילואים
עריקות ממילואים

עריקות ממילואים היא עבירה חמורה בעלת השלכות משפטיות משמעותיות. כאשר חייל מילואים לא מתייצב למילואים בהתאם לצו שקיבל, הוא עלול לעמוד בפני כתב אישום פלילי

עריקות ממילואים – איך להתנהל
עריקות ממילואים – איך להתנהל

כאשר משרת מילואים איננו מתייצב בזמן לשירות ביחידת המילואים שאליה שובץ על פי צו המילואים שנשלח אליו, הוא חשוף להליכים משמעתיים בצבא ואף לעמידה לדין