חיפוש בבתים של חיילים

המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) מוסמכת לערוך חיפוש בבתים של חיילים, בכפוף לצו בית משפט. מקרים אלה לרוב מתרחשים כשנפתחת חקירה נגד החייל המסוים, וסביר שאותו חייל אף נחקר בו זמנית לביצוע החיפוש. מצב זה הוא מלחיץ למדי, שכן אין זה אירוע שכיח שאדם במדים דורש להיכנס לבית פרטי ולערוך בו חיפוש יסודי. עם זאת, רגעים אלה הם קריטיים וחשוב שתדעו כיצד להתנהל כדי להגן על זכויותיכם.

 

מי מוסמך לערוך חיפוש בבתים של חיילים ולאיזה צורך?

הגוף המוסמך לבצע חיפושים בבתים של חיילים הוא המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח). במסגרת מערכת המשפט הצבאית קיימים גופי אכיפה וחקירה דומים לאלו שבמערכת האזרחית, ולרשויות אלו יש סמכויות לפעול במישורים ביטחוניים ופליליים על מנת לשמור על ביטחון המדינה ולאכוף את חוקי הצבא. מצ"ח היא הזרוע החוקרת של מערכת זו, והיא המוסמכת לערוך חיפושים בבתים של חיילים במסגרת חקירותיה.

 

האם הצבא מחויב להודיע לחייל על כוונתו לשלוח חוקרי משטרה צבאית לעריכת חיפוש בביתו?

לא. חיפושים אלה מבוצעים ללא התראה מוקדמת וללא ידיעת החייל או בני משפחתו. עם זאת, סמכויות מצ"ח מוגבלות וכפופות לחוקי בית המשפט – מצ"ח יכולה לבצע חיפושים רק במקרים מסוימים ולעיתים רק לאחר קבלת צו המאשר זאת.

 

למה שמצ"ח תרצה לערוך חיפוש בבתים של חיילים בכלל?

מצ"ח מבצעת חיפושים בבתים של חיילים כאשר יש חשד קונקרטי לכך שאותם חיילים או בני משפחתם מעורבים בעבירה פלילית או בהפרת חוקי הצבא. מטרת החיפוש היא לאתר ראיות וממצאים שיתמכו בהרשעה באותה עבירה, או ממצאים הקשורים להפרת החוק הצבאי.

כלומר, כשחוקרי מצ"ח מגיעים לבצע חיפוש, הם פועלים מתוך הנחה שהחיפוש יניב ממצאים רלוונטיים לחקירה המתנהלת נגד אותו חייל או בן משפחתו. לדעתם, ממצאים אלו עשויים לתמוך בהרשעה באותה חקירה או להוביל לאכיפה של חוקי הצבא שהופרו.

המסייעת - משרד עורך דין צבאי
סיוע משפטי מוביל בתחום הצבאי
לייעוץ חייגו:
072-372-6708
Asset 17 (2)

 

מתי יש למצ"ח הצדקה לביצוע חיפוש בבתים של חיילים?

חיפושים בבתים של חיילים מבוצעים בהינתן שני תנאים עיקריים:

  1. לאחר קבלת צו חיפוש – זוהי הדרך המקובלת והעיקרית. מצ"ח פונה לבית משפט, מציגה את הראיות והחשדות נגד החייל, ומקבלת צו המתיר לה לבצע חיפוש מפורט בביתו של אותו חייל.
  2. במצב של חשד סביר – אם לחוקרי מצ"ח יש חשד סביר, מבוסס וקונקרטי שחיפוש ימנע ביצוע של עבירה או יסייע בהרשעת חשוד, הם רשאים לבצע חיפוש מיידי גם ללא צו.

כלומר, המצבים בהם מתבצע חיפוש הם כאשר התקבל היתר שיפוטי לכך בדמות צו חיפוש, או במצבים דחופים של חשד סביר לביצוע עבירה.

 

3 תרחישים נפוצים שמובילים בדרך כלל לחיפוש של מצ"ח בבית של חייל

כאן כמה תרחישים נפוצים שמובילים בדרך כלל לחיפוש של מצ"ח בבית של חייל:

  1. חשד לביצוע עבירה פלילית בבית – לדוגמה, אם יש חשד שבבית מתבצע שימוש בלתי חוקי בנשק, מצ"ח יכולה לערוך חיפוש בו על מנת לעצור את המשך ביצוע העבירה ולאסוף ראיות.
  2. חשד שקיימים בבית חפצים או חומרים מפלילים – למשל, אם יש חשד שהחייל צורך סמים בביתו, חיפוש ואיתור הסמים יכול לסייע בהרשעה.
  3. עריקה מהצבא – אם חייל סירב להתייצב לשירות, הוא נחשב לעריק. במקרה כזה צפוי שמצ"ח תגיע לביתו לעצור אותו ולהביאו לדין, מכיוון שהפר את חוקי הצבא.

כלומר, מדובר במצבים שבהם יש חשד סביר לביצוע עבירה או הפרת החוק על ידי החייל, ומצ"ח מבקשת לאסוף ראיות באמצעות החיפוש.

 

מה קורה במסגרת החיפוש בביתו של החייל בעצם?

כאשר מתבצע חיפוש בביתו של חייל, קבוצת חוקרים ושוטרים מגיעה לבית ללא התראה מוקדמת. הם מציגים צו חתום על ידי שופט המאשר להם לערוך חיפוש מקיף בבית, לרבות בחדרי המגורים, בארונות ובחפצים אישיים. החיפוש עצמו יכול להימשך שעות ולכלול הוצאת פריטים מהבית. חשוב לאפשר למבצעי החיפוש לעשות את עבודתם ללא הפרעה כדי להימנע מהסתבכות נוספת.

מטבע הדברים, חיפוש בבית חייל הוא אירוע פולשני וממושך. משך החיפוש ועומקו תלויים בסוג העבירה שבגינה החייל נחקר. כאמור, החוקרים יחפשו לעומק, בחדרי הבית ובחפצים האישיים, עד שימצאו את מבוקשם או יוותרו.

למרות שהחוקרים מנסים שלא לגרום נזק, לעיתים קרובות הבית מתואר כ"הפוך" לאחר החיפוש. על נזקים שנגרמו במסגרת החיפוש ניתן לתבוע בבית המשפט וכדאי להיעזר בעורך דין צבאי לשם כך.

 

האם החייל רשאי לסרב לביצוע החיפוש בביתו?

לצערנו, אין אפשרות חוקית לסרב לביצוע החיפוש על ידי חוקרי המשטרה הצבאית. יחד עם זאת, עם הגעת החוקרים, ניתן לבקש מהם, כאמור לעיל, להציג את צו החיפוש החתום על ידי שופט, ואף לקבל העתק ממנו. הצו צריך לכלול פירוט של אופי והיקף החיפוש המאושר.

מעבר לכך, אסור לחייל למנוע או להפריע לחוקרים לבצע את החיפוש. חשוב לאפשר להם לעשות את עבודתם ללא הפרעה, שכן כל התערבות או התנגדות מצידו עלולה להיחשב כהפרת חוק ולסבך אותו אף יותר. לכן, עדיף לאפשר את קיום החיפוש על פי הצו והחוק ולהתייעץ מיידית עם עו"ד צבאי במידה ואינכם בטוחים שצו לגיטימי או שהחיפוש מתנהל באופן חוקי.

 

האם החיפוש בבית החייל יכול להתבצע גם בהעדרו?

כן, נוכחות החייל בבית בזמן החיפוש אינה הכרחית. למעשה, בדרך כלל החייל כבר נלקח לחקירה לפני ביצוע החיפוש, כך שהחיפוש מתבצע בהיעדרו.

מטרת היעדרות החייל היא למנוע ממנו הזדמנות להיערך לחיפוש או להעלים ראיות. בנוסף, החיפוש מתבצע במקביל לחקירה כך שניתן לעמת את החייל עם הממצאים מיידית, ללא אפשרות להכנה מוקדמת של גרסה סותרת.

כלומר, החייל אינו חייב ואף בדרך כלל לא נוכח בבית בשעת החיפוש. הוא מוחזק בחקירה במקביל על מנת להקשות עליו להסתיר ראיות ולתאם גרסאות שקריות.

 

כיצד ניתן לפעול במקרים של חיפוש בבתים של חיילים?

כאן כמה צעדים חשובים שניתן לנקוט כאשר מתבצע חיפוש בבית החייל:

פנו מיידית לעורך דין צבאי

עורך דין מקצועי יידע לייעץ לכם כיצד לנהוג נכון במהלך החיפוש והחקירה.

בקשו עותק של צו החיפוש החתום על ידי שופט

צו זה מפרט הוראות לגבי אופן החיפוש וניתן לבדוק אם אכן החוקרים פועלים לפיו.

צפו במהלך החיפוש יחד עם עדים (אם אתם נוכחים בבית בעת ביצועו)

העדים יוכלו בהמשך להעיד אם החיפוש בוצע כדין, ואם נגרם נזק לרכוש.

נוכחות עורך דין צבאי, בדיקת צו החיפוש ותיעוד אופי החיפוש, יהיו חיוניים כדי לעמוד על זכויותיכם אם יוגש כתב אישום, ולהבטיח שיתקיים הליך הוגן בעניינכם. לכן כדאי להקפיד על כל אלו.

 

לסיכום

חיפוש של חוקרי מצ"ח בבית חייל הוא אירוע לא נעים שאף אחד לא רוצה לעבור, אך הוא יכול לקרות בכל בית. חשוב מאוד להיות מוכנים לכך ולדעת כיצד לנהוג נכון במהלך החיפוש והחקירה המלווה אותו.

מומלץ מאוד להיות בקשר עם עורך דין צבאי מיידית עם התרחשות אירוע כזה, כדי שיהיה זמין לסייע בזמן אמת בהגנה על זכויותיכם. צעדים אלו חיוניים על מנת לשמור על האינטרסים של הנחקר ולהבטיח את הוגנות הליכי החקירה.

למידע נוסף בנושא וסיוע פרטני – פנו כעת אל משרד עו"ד צבאית "המסייעת".

מאמרים נוספים בנושא
עונש על שימוש בסמים בצבא
עונש על שימוש בסמים בצבא

צה"ל הוא הארגון המרכזי במדינת ישראל אשר אמון על ביטחון המדינה ותושביה. לכן מהחיילים המשרתים בו מצופה רמה גבוהה של משמעת ואחריות. מבחינת הדין הצבאי,

משפט צבאי - מה עושים ואיך זה מתנהל
משפט צבאי – מה עושים ואיך זה מתנהל?

כאשר חיילים בצה"ל מוצאים את עצמם מול הליכים משמעתיים או פליליים, הם נכנסים לעולם המשפט הצבאי. משפט צבאי מתבצע מול מערכת המשפט הייחודית לצבא, המטפלת

מידע לנפגעים על רקע מיני בצה"ל
מידע לנפגעים על רקע מיני בצה"ל

פגיעה מינית בצה"ל היא תופעה כואבת ונפוצה הפוגעת בחיילים ובחיילות רבים מדי שנה. לכן במאמר זה נספק מידע לנפגעים על רקע מיני בצה"ל, נסקור את

אמצעי חקירה סמויים של מצ"ח
אמצעי חקירה סמויים של מצ"ח

מצ"ח, המשטרה הצבאית החוקרת, מופקדת על חקירת עבירות פליליות בצה"ל. בארגז הכלים של חוקריה ניתן למצוא גם אמצעי חקירה סמויים של מצ"ח, המאפשרים להם לאסוף