שחרור מטעם היותך תושב חו"ל

אנשים הנחשבים לאזרחים ישראלים, בין אם נולדו בישראל ובין אם נולדו להורים ישראלים בחו"ל, עלולים להתמודד עם בעיות משפטיות ולהיאלץ לשרת בצה"ל, בשל החוק המחייב שירות צבאי לכל אזרחי ישראל. כתוצאה מכך, ביקור בישראל של אזרח ישראלי צעיר השוהה בחו"ל עלול להוביל לסכסוכים עם הרשויות ואף להביא למעצרו על ידי המשטרה הצבאית. כדי למנוע סיבוכים כאלה, יש לפעול מראש להשגת שחרור מטעם היותך תושב חו"ל באמצעות עורך דין צבאי מנוסה, כפי שנפרט במאמר זה.

 

האם שחרור מטעם היותך תושב חו"ל מתאפשר באופן אוטומטי?

שחרור מצה"ל מטעם תושבות בחו"ל, עשוי להתאפשר למועמדים לשירות צבאי שהם אזרחי ישראל, אשר נולדו בחו"ל או שהוריהם היגרו למדינה זרה או נמצאים בשליחות בה, בתנאים מסוימים. אולם יש לסייג ולומר כי למרות שמעמד זה מאפשר למלש"בים לבקש פטור או להגיש בקשה לדחיית שירותם בצבא, הוא איננו מעניק שחרור אוטומטי מהשירות הצבאי.

עם זאת, נשים ילידות חו"ל, מקבלות פטור אוטומטי משירותן בצה"ל, בלי שידרשו להגשת בקשה לכך. לבנות עם אזרחות ישראלית שנולדו בחו"ל, ניתן פטור זה בגיל 17 באופן אוטומטי, בעוד שבנות של מהגרים לחו"ל מקבלות אותו בגיל 20. עם זאת, חשוב לציין שאם נשים אלו ניצלו בעבר שנת מגורים בישראל, הפטור יחול רק כשהן תגענה לגיל 22.

 

מה צריך לעשות כדי להשתחרר מצה"ל מטעם תושבות במדינה זרה?

על מנת לקבל את הפטור משירות בצה"ל בנסיבות הנ"ל, יש להסדיר את מעמדו של המועמד לגיוס מול שלטונות הצבא. לכן כבר החל מגיל 16, לאזרחים ישראלים השוהים בחו"ל יש אפשרות להסדיר באופן רשמי את מעמדם במערכת צה"ל. רק לאחר שהשלימו את התהליך במלואו ובהצלחה, הם עשויים לקבל דחייה או פטור משירות צבאי בהתאם לנסיבות הספציפיות שלהם.

 

מהי הסדרת מעמד וכיצד היא נוגעת לשחרור מטעם היותך תושב חו"ל?

החוק בישראל מחייב כל ילד/ה בגיל 18 לשרת בצה"ל. החוק חל על תושבי חוץ ועל ישראלים הגרים בחו"ל כאחד, אלא אם השיגו שחרור מצה"ל בשל מעמדם זה. השחרור האמור מושג באמצעות תהליך הקרוי "הסדרת מעמד". מדובר בהליך בירוקרטי הכרוך בביקור אצל הנספח הצבאי בקונסוליה הישראלית שבמדינת המגורים של הפרט. ההליך מחייב מילוי של טפסים רלוונטיים והצגת מסמכים שונים שמוכיחים שמרכז חייו של הפרט הוא אכן במדינת תושבותו ושיש לו תושבות רצופה במדינה זו במשך תקופה מתמשכת.

המסייעת - משרד עורך דין צבאי
סיוע משפטי מוביל בתחום הצבאי
לייעוץ חייגו:
072-372-6708
Asset 17 (2)

 

מי זכאי לשחרור מטעם היותו תושב חו"ל?

להלן הקריטריונים לקבלת פטור משירות צבאי בצה"ל לישראלים השוהים בחו"ל:

  1. קבלת פטור מצה"ל לילידי חו"ל: מעמד זה חל על אנשים שנולדו בחו"ל כאשר לפחות אחד מהוריהם היה בעל אזרחות ישראלית בעת לידתם. הסדרת מעמדם כרוכה במתן תיעוד והוכחה למגורים בחו"ל עד גיל 16. במידה וההורים גרושים, יש להוכיח כי הפרט נמצא בחזקת ההורה המתגורר בחו"ל.
  2. קבלת פטור מצה"ל לילדי מהגרים: מעמד זה ניתן ליחידים שעזבו עם משפחתם את ישראל לפני גיל 16. הסדרת מעמד זה מחייבת תיעוד וראיות על יציאה מהארץ לפני גיל 16 ושהות בחו"ל לאחר גיל 18. במקרים כאשר היחיד מתגורר עם הורה גרוש המתגורר בחו"ל, הפטור עדיין יהיה תקף גם אם ההורה השני יחזור לישראל. בניגוד לסטטוסים אחרים, קטגוריה זו מאפשרת התאמה בדיעבד של המעמד.
  3. קבלת פטור מצה"ל לילדי שליחים: מעמד זה אינו מקנה פטור מלא מגיוס אך מציע אופציה לדחיית שירות. ילד של שליח הוא מי שמתגורר בחו"ל עם הורה אחד לפחות בשל השתייכותו של ההורה לגורם ממשלתי, ציבורי או פרטי ישראלי המייצג את המדינה בחו"ל. במקרה זה, דחיית הגיוס ניתנת עד לסיום לימודי התיכון.

בקצרה, כדי לקבל את הפטור, נדרשים מסמכים ספציפיים המוכיחים כי מרכז החיים העיקרי של הפרט נמצא במדינת המגורים שלו שאינה ישראל וכי יש לו קשר אמיתי למקום זה.

 

ההגבלות על שחרור מהצבא מטעמי תושבות במדינה זרה

חשוב להבהיר כי מעמדו הצבאי של אדם נקבע על פי מעמד הוריו. לפיכך, אם הורי הפרט חזרו לישראל או עלו ארצה בזמן שהיחיד ממשיך להתגורר בחו"ל (עד גיל 21), הוא אינו זכאי עוד לדחיית גיוס או פטור. נשאלת השאלה המתבקשת: מה קורה במקרה של פרידת הורים שבה אחד ההורים עולה לישראל? ובכן, במצב כזה, מעמדו הצבאי של הפרט ייקבע על פי ההורה אצלו הוא מתגורר במשמורת.

על פי החוק, בני נוער המתגוררים במדינה זרה ועומדים בתנאים המזכים בפטור מצה"ל לישראלים השוהים בחו"ל, רשאים לבקר בישראל בסך הכל 120 ימים בשנה במצטבר. בנוסף, הם זכאים לשנת מגורים רצופה אחת בישראל, הידועה במונח "שנת שהות".

אולם חשוב לדעת שחריגה ממספר הימים המיועד לביקורים ושהות בארץ, מביאה לאובדן מעמד ולפקיעה אוטומטית של הפטור משירות צבאי. כתוצאה מכך, אנשים במצב זה נדרשים להישאר בישראל ולמלא את חובת הגיוס שלהם. הדבר נכון גם לגבי בנות שהיו זכאיות במקור לפטור אוטומטי. אם יחרגו מתקופת הביקור שנקבעה, יחויבו גם הן להתגייס לצה"ל.

 

חלון הזמן לטיפול בשחרור מטעם היותך תושב חו"ל

אזרחים ישראלים השוהים בחו"ל שאינם יכולים או לא מעוניינים לשרת בצבא, זכאים לפטור בתנאי שהם עומדים בקריטריונים הנדרשים. על פי החוק, יש להסדיר את מעמדם בגיל 17 כדי להימנע מהיחשבות כמשתמטים על ידי הרשויות בישראל. תהליך רגולציה זה חייב להתבצע באמצעות הקונסוליה הישראלית במדינת המגורים. חשוב לישראלים המתכננים לעבור לחו"ל, לפעול כדי להשלים את התהליך לפני היציאה מהארץ.

 

אל דאגה גם למשתמטים מהצבא יש תקווה!

זהירות, מוקש לפניכם!

כל אדם השוהה בחו"ל אשר, מכל סיבה שהיא, אינו מצליח להסדיר את מעמדו לפני גיל הגיוס, ייחשב כמשתמט משירות צבאי. כתוצאה מכך, אם יגיע לישראל, הוא עלול לשאת בסנקציות קשות ומגבילות כמו מעצר ואיסור יציאה מן הארץ.

 

האם מי שהשתחרר מהצבא בעקבות תושבות בחו"ל עדיין יכול לבקר בארץ?

אזרחים ישראלים השוהים בחו"ל יכולים לבקר בישראל, אך הדבר כפוף למגבלות מסוימות. הם רשאים לשהות בישראל לכל היותר 120 ימים בכל שנה, ללא הגבלה ספציפית על מספר הביקורים השנתיים. בנוסף, יש להם אפשרות לשהות של שנה אחת בארץ, אך ניתן להשתמש בהזדמנות זו רק פעם אחת. חריגה ממגבלות הביקור הללו עלולה לגרום לאובדן מעמד הפטור ועלולה לדרוש גיוס צבאי מלא. יתר על כן, האופציה של שהות של שנה בארץ, זמינה כהזדמנות חד פעמית, אותה ניתן לנצל אם לא נוצלה בעבר. חריגה מההגבלות הללו עלולה לגרום לביטול מעמד התושב בחו"ל ולחייב גיוס צבאי מלא.

 

מדוע חשוב להסתייע בעורך דין צבאי לטובת שחרור מטעם היותך תושב חו"ל?

הפטור מצה"ל לישראלים השוהים בחו"ל ניתן על בסיס תנאים ספציפיים ומחייב תהליך רשמי להסדרת מעמד. אי התאמת הסטטוס של המועמד לשירות ביטחון בצה"ל או הפרות של התנאים והדרישות החלות על יחידים השוהים בחו"ל, עלולים להוביל להחשבתם כמשתמטים, והם עלולים לעמוד בפני מעצר עם כניסתם לישראל. בעוד שחומרת ההשלכות עשויה להיות נמוכה יותר עבור המתגוררים בחו"ל בהשוואה לעריקים בתוך ישראל, שני המקרים נלקחים ברצינות על ידי צה"ל, וניתן לצפות להשלכות משמעותיות.

 

שחרור מטעם היותך תושב חו"ל – סיכום

אם נתקלתם בקשיים הנוגעים לשחרור מהצבא בשל היותכם תושבי חו"ל, עליכם להתייעץ בעו"ד צבאי בישראל שיוכל לפנות למענכם אל הגורמים הצבאיים הרלוונטיים ולתווך ביניהם לבין נציגות המדינה בה אתם מתגורים. עו"ד צבאי יפעל לבדיקת סוגיית זכאותכם לפטור מהשירות בצבא, ויעזור לכם להסדיר את מעמדכם לצורך קבלתו. סיוע משפטי הוא חיוני גם במקרה שבו הפטור בוטל מסיבות שונות כדי למנוע השלכות הקשורות להאשמה בהשתמטות מהשירות, ולוודא עמידה בדרישות החוק שנקבעו על ידי רשויות הצבא הישראלי.

"המסייעת" – עורכת דין צבאית מובילה בישראל, יותר מתשמח לספק לכם הכוונה בנושא תנאי הזכאות לשחרור מהצבא לתושבי חו"ל, בהתבסס על נסיבותיכם האישיות. משרדנו מוסמך לטפל גם במקרים של ביטול הפטור ולהעניק ייצוג משפטי למי שנפגעו מטענה לפקיעת הפטור והשתמטות מהשירות בצה"ל.

לייצוג משפטי מול הצבא ועזרה בהסדרת מעמדכם כתושבי חו"ל, פנו אל משרד עו"ד "המסייעת" בהקדם.

תהליך קבלת הפטור לישראלים השוהים בחו"ל כרוך בהסדרת מעמדם באמצעות הקונסוליה הישראלית במדינת מגוריהם. הדבר מחייב הגשת מסמכים והוכחות הכרחיים המאשרים כי מרכז חייהם הוא אכן במדינה הזרה. הקריטריונים לפטור שונים על פי קטגוריות שונות, כגון לידה בחו"ל, היותו של המלש"ב ילד של מהגרים או ילד של שליחים. חשוב ליזום את התהליך להתאמת המעמד לפני הגעה לגיל הגיוס כדי להימנע מהיחשבות כמשתמטים.

אי הסדרת המעמד או הפרת תנאי הפטור עלולים להוביל לתוצאות חמורות. אנשים שלא התאימו את מעמדם או שהפרו את ההגבלות, עלולים להיחשב כמשתמטים על ידי הרשויות הישראליות. אם הם ייכנסו לישראל, הם עלולים לעמוד בפני מעצר ואיסור יציאה מהארץ.

מאמרים נוספים בנושא
שחרור מוקדם מצה"ל
שחרור מוקדם מצה"ל

שחרור מוקדם מצה"ל הוא נושא מורכב ורגיש, המעסיק חיילים רבים המעוניינים לסיים את שירותם הצבאי לפני המועד המתוכנן. תהליך זה דורש עמידה בקריטריונים מסוימים, הצגת

הסדרת מעמד בן מהגרים בצה"ל

האם ילדכם מחזיק באזרחות ישראלית אך מתגורר דרך קבע מחוץ לישראל? האם אתם מודעים לחובת הגיוס לצה"ל החלה גם על בני מהגרים המתגוררים בחו"ל? במאמר

שחרור מטעם פרופיל צבאי
שחרור מטעם פרופיל צבאי

שחרור מטעם פרופיל צבאי עשוי להתאפשר למועמדים לשירות ביטחוני (מלש"בים) וחיילים בשירות פעיל, בהינתן בעיות רפואיות פיזיות או נפשיות בדרגה חמורה, אשר מונעת מהם לשרת