צו ראשון: ככה תתקבלו ליחידה שאתם רוצים

צו ראשון הוא השלב הראשון בתהליך גיוס של חייל לשורות צה"ל. בשלב זה לשכת הגיוס בצה"ל מקבלת נתונים אישיים על המועמד ובוחנת את כישוריו ויכולותיו באמצעות מבחן פסיכוטכני וראיון אישי. להיכרות ראשונית זו השפעה מכרעת על המשך המיון של המתגייסים ובחינת התאמתם ליחידות השונות. צו ראשון הוא שלב חשוב מאוד ומהווה מפגש ראשוני בו על המועמד לגיוס להציג את עצמו בצורה הטובה ביותר על כן מומלץ להיערך אליו מראש. כאן בהמשך: צו ראשון – כל המידע הרלוונטי למועמד לגיוס.

 

צו ראשון – מה זה כולל?

צו ראשון כולל סדרת שאלונים ומבדקים שנועדו למיין את המועמדים לשירות בצה"ל ולאסוף עליהם נתונים רבים כגון: פרטים אישיים, נתוני אופי ויכולות קוגניטיביות, חברתיות ומנטליות. צו ראשון מחולק ל-2 שלבים:

שלב ראשון: מילוי שאלון אישי ושאלון רפואי באתר 'מתגייסים'

בשלב ראשון על כל מתגייס פוטנציאלי בן 16 ומעלה למלא שאלון באתר "מתגייסים" בנוגע לנתוניו האישיים ולרקע הרפואי שלו. מילוי השאלון בשלב זה הוא כאמור מקוון.

שלב שני: מבחנים פסיכוטכניים, ראיון אישי ובדיקה רפואית בלשכת הגיוס

בשלב השני על המועמדים להתייצב בלשכת הגיוס על מנת לעבור מבחנים פסיכוטכניים והערכת נתוני אישיות באמצעות ראיון אישי. הציונים והנתונים הנוספים שייאספו על המועמד בצו ראשון ובהמשך, במיונים מתקדמים וביום המא"ה – יגלמו חלק משמעותי מהפרופיל התעסוקתי שיורכב למתגייס, מה שישקף לצבא את יכולותיו ויקבע היכן ישובץ המועמד בסוף התהליך.

צו ראשון נחשב להליך חד פעמי שברוב מוחלט של המקרים אינו מאפשר הזדמנות שניה ועל פיו תיקבע המשך דרכו של המועמד בצה"ל. 

 

שאלון צו ברשת ושאלון רפואי

שאלון זה המכונה גם שאלון אימות נתונים, ממתין לכל מועמד באתר מתגייסים באזור האישי. סיסמה לאזור האישי נשלחת לכל מועמד בתוך המעטפה בה נשלח צו ראשון.

לפניכם הפרטים אותם יש למלא בשאלון:

 • פרטים אישיים של המועמד ובני משפחתו כולל פרטים ליצירת קשר.
 • מוסדות לימוד בהם למד המועמד.
 • המקצועות בהם עתיד המועמד לגשת לבגרות.
 • ועוד.

לאחר מכן יצטרך המתגייס לענות על שאלון רפואי בנוגע למצבו הבריאותי. בנוסף למענה על שאלות ספציפיות, על כל מתגייס לצרף טופס הצהרת בריאות ופירוט התיק הרפואי מרופא המשפחה, תוצאות בדיקות ראייה ושתן. בהתאם לתשובות שסומנו בשאלון ייתכן ויידרש לצרף מסמכים נוספים.

מבחנים פסיכומטריים וראיון אישי בלשכת הגיוס

ביום המיונים על כל מועמד לגיוס לעבור ב-3 תחנות מרכזיות:

 1. מבחנים פסיכוטכניים
 2. בדיקה רפואית
 3. ראיון אישי

בחינות פסיכוטכניות

מטרת המבחנים הפסיכוטכניים הם להעריך את יכולות המועמד ולקבוע ציון דפ"ר (דירוג פסיכוטכני ראשוני). ציון משוקלל במבחנים אלו נע בין 10 נקודות ל-90 נקודות כאשר על כל מבחן בודד ניתן ציון נפרד הנע בין 1-9 נקודות.

משך זמן המבחנים הוא בין חצי שעה לשעה ועקרון הצגת המבחנים הוא אדפטיבי כלומר: רמת המבחן משתנה בהתאם לתשובות אותם נתן הנבחן: אם התשובה נכונה – רמת המבחן עולה ואם שגה, רמת המבחן יורדת בהתאם.

 מבחנים פסיכוטכניים נחלקים ל-5 חלקים:

 • אנלוגיות מילוליות – המשימות יכללו הצגת 3 מילים שרק 2 מתוכן מקיימות קשר מסוים. כאן על המועמד לזהות את הקשר ביניהן ולהתאים מילה נוספת מתוך רשימה שתקיים את אותו קשר עם המילים הנבחרות.
 • אנלוגיות צורניות – מבחן דומה למבחן האנלוגיות המילוליות רק בגרסה צורנית: על המועמד לזהות קשר בין 2 צורות ולבחור צורה שלישית שתקיים את אותו קשר.
 • חשיבה צורנית – מבחן הבוחן זיהוי חוקיות בסדרת צורות והשלמת צורה חסרה שתשלים את החוקיות המתקיימת בצורות הקודמות.
 • בחינה כמותית – כאן מתבקש המועמד להתמודד עם בעיות מתמטיות בנושאים כמותיים שונים כגון: גיאומטריה, הסתברות, אחוזים, ממוצעים, הסקת מסקנות מתרשים ועוד.
 •  מבחן הוראות – מבחן זה בוחן את רמת הדיוק והריכוז של המועמד ובו על כל נבחן לעקוב בדקדקנות אחר ההוראות על מנת לפעול לפי הנכתב.

בדיקה רפואית

בנוסף לשאלון האישי שמולא ולמידע הרפואי שניתן באופן מקוון באתר 'מתגייסים', על כל מועמד לעבור בדיקות רפואיות בלשכת הגיוס. הבדיקות תכלולנה: בדיקת לחץ דם, גובה ומשקל. לאחר מכן, כל מועמד מתבקש להצהיר על רקע רפואי הכולל בעיות גופניות/נפשיות שחווה בעבר ו/או סובל מהן בהווה.

בדיקה רפואית זו נעשית באופן מלא וניתן לבקש את ביצועה על ידי רופא או רופאה לפי רצון המועמד.

מטרת הבדיקה הרפואית היא קביעת פרופיל רפואי צבאי ובחינת הכושר הבריאותי הפיזי והנפשי של המתגייס. לבדיקה זו השפעה רבה על האופציות שתיפתחנה בפני המועמד לקראת שיבוצו בשירות צה"ל.

הפרופילים הצבאיים הקיימים:

 • פרופיל 97 – הפרופיל הגבוה ביותר מאפשר שירות ביחידות המובחרות בצבא.
 • פרופיל 82 – מאפשר שירות ביחידות השדה ובחיל הרגלים. פרופיל זה מאפיין מועמד בריא בעל מגבלה רפואית קלה.
 • פרופיל 72- מאפשר שירות ביחידות קרביות חוץ מבחיל הים ובסיירות. מאפיין מועמדים הסובלים ממגבלות בינוניות.
 • פרופיל 64 – מאפשר שירות כתומכי לחימה בהתאם לתנאי הליקוי ויכולות המועמד.
 • פרופיל 45 – מאפשר שירות בתפקידי עורף בחילות שונים. פרופיל זה מאפיין את הסובלים ממגבלות רפואיות משמעותית בגי=ן הם זכאים להקלות ופטורים.
 •  פרופיל 25 – מאפשר להתגייס בהתנדבו עבור מתגייסים שלא כשירים לשרת מסיבה פיזית או נפשית אולם בוחרים להתגייס על בסיס התנדבותי.
 • פרופיל 24 – אינו מאפשר שירות בצה"ל באופן זמני בהתאם למחלה או פציעה זמנית.
 • פרופיל 21 אינו מאפשר לשרת בצה"ל בגין אי כשירות. מועמד בעל פרופיל זה יכול להצטרף לשירות בצה"ל על בסיס התנדבותי.

 

ראיון אישי בלשכת הגיוס

ראיון זה הינו ראיון עומק המתבצע מול מאבחנת פסיכוטכנית. משך הראיון החל מ-20 דקות ועד שעה. מטרת הראיון היא לבדוק את התאמת המועמד לשירות הצבאי, לתפקידי לוחמה ולתפקידים אינטנסיביים נוספים. הראיון יכלול בחינה של מספר פרמטרים: התרשמות כללית מיכולות המועמד, רמת העברית שלו הכוללת תקינות לשונית, הבנת הנשמע ואוצר מילים כאשר רוב הישראלים ילידי הארץ מקבלים בו ציון מקסימלי וכן מבחן השכלה בו תיבחן רמת ההשכלה של המועמד בהתאם לשנות לימודיו ומגמת הלימוד אותה בחר.

סיכום הראיון יתבצע באמצעות מתן חוות דעת מקצועית שלה השפעה משמעותית על המשך תהליך המיון של המתגייס במחלקות השונות בצה"ל.

 

אחרי צו ראשון – מה הלאה?

לאחר מעבר 3 תחנות איסוף המידע בלשכת הגיוס יתבקש המועמד למלא שאלון מקוון על התחביבים שלו. כלי זה מאפשר לצה"ל להכיר טוב יותר את המתגייס הפוטנציאלי. מומלץ למלא את שאלון תחביבים סמוך ככל הניתן לביקור בלשכת הגיוס.

בשלב הבא על כל מועמד לעבור את יום המא"ה – יום מיונים ספציפי המתבצע באופן מקוון וכולל מגוון רחב של בחינות לצורך מיון: מבחנים פסיכוטכניים נוספים, תרגילי הדרכה, סימולציות ותרגילים בפורמט קבוצתי. תרגילים אלו ישקפו יכולות אישיות, בין אישיות, קוגניטיביות, ביצועיות ועוד. נתוני יום זה יצטרפו לנתוני צו ראשון וישפיעו על שיבוץ המועמד במיקום הרלוונטי לו.

 

לסיכום

צו ראשון הינו השלב הראשון בתהליך ההתגייסות לצה"ל. בשלב זה נבחן המועמד מבחינה אישית, רפואית, קוגניטיבית, התנהגותית, אישיותית ועוד. היערכות מוקדמת לבחינות תאפשר השגת ציונית טובים יותר לצורך הגדלת הסיכוי לשיבוץ ביחידות נבחרות. למועמדים המעוניינים לערער על החלטות מיטב (לשכת הגיוס) מומלץ להיעזר בשירות משפטי כיוון שבאופן כללי צו ראשון הוא תהליך חד פעמי שאינו כולל הזדמנות שניה אלא במקרים חריגים.

לכל שאלה אתם יכולים לפנות למסייעת בכדי לקבל סיוע בעניינים צבאיים.

מאמרים נוספים בנושא
עונש על נפקדות ממילואים
עונש על נפקדות ממילואים

מדי שנה, אלפי חיילי מילואים נקראים להתייצב לשירות בן מספר ימים או שבועות, כדי לתגבר את כוחות הסדיר ולאייש תפקידים חיוניים. אולם, לא תמיד חיילי

עונש על עריקות ממילואים
עונש על עריקות ממילואים

שירות המילואים הינו חלק בלתי נפרד מהשירות הצבאי בישראל, והוא מהווה נדבך חשוב בהבטחת ביטחון המדינה. חיילי המילואים נקראים לשרת בהתאם לצורכי הצבא, ונדרשים להתייצב

זיוף בדיקות שתן בצה"ל
זיוף בדיקות שתן בצה"ל

לעיתים חיילים שנדרשים לעבור בדיקת סמים בצבא, שוקלים לזייף את בדיקת השתן שלהם בשאיפה שהשימוש שעשו בסמים בתקופת שירותם הצבאי, לא יתגלה. אולם מטבע הדברים,

אמצעי חקירה סמויים של מצ"ח
אמצעי חקירה סמויים של מצ"ח

מצ"ח, המשטרה הצבאית החוקרת, מופקדת על חקירת עבירות פליליות בצה"ל. בארגז הכלים של חוקריה ניתן למצוא גם אמצעי חקירה סמויים של מצ"ח, המאפשרים להם לאסוף

ועדת סמים בצה"ל

ועדת סמים בצה"ל היא גוף ייחודי המהווה גורם משמעותי בהבטחת כשירות החיילים המשרתים בצבא. הוועדה, הפועלת במסגרת מיט"ב (אכ"א), דנה במקרים של חיילים שהורשעו בעבירות

רישום פלילי בצה"ל

שירות צבאי הוא פרק משמעותי בחייו של כל אדם בישראל. לצד תחושת השליחות והתרומה, רבים מהחיילים מתמודדים עם קשיים ואתגרים לא פשוטים. אחד מהאתגרים המורכבים