פטור משירות וסגירת תיק עריקות ללא מעצר

עריקות מהצבא נחשבת לעבירה פלילית חמורה, הכרוכה בענישה משמעותית. עם זאת, במקרים מסוימים קיימת אפשרות לקבל פטור משירות וסגירת תיק עריקות ללא מעצר – כלומר להימנע מהליך פלילי ואף לזכות בפטור מהמשך השירות הצבאי. מאמר זה יסקור מתי וכיצד ניתן להשיג זאת.

 

מתי ניתן לקבל פטור משירות צבאי ולסגור תיק עריקות ללא מעצר? 

החל משנת 2017, צה"ל פועל תחת חוק חדש לגבי תיקי עריקות. על פי החוק, רמת האחריות הפלילית של העריק תלויה במידה רבה בכוונה שעמדה מאחורי העריקות ובנסיבותיה. כלומר, אם העריקות נבעה ממצוקה כלכלית, בריאותית או משפחתית – קיימת אפשרות לקבל ענישה מופחתת, ואף פטור משירות וסגירת התיק ללא מעצר, בתנאי שהעריק מביע נכונות לחזור לשירות ולקבל אחריות על מעשיו.

התנאים לסגירת תיק עריקות ללא מעצר

ניתן לסגור את תיק העריקות ללא מעצר, במיוחד כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

  1. משך העריקות היה קצר יחסית
  2. העריקות נבעה מנסיבות אישיות מקלות של החייל 
  3. החייל מלווה בעורך דין צבאי מקצועי אשר מכיר היטב את המערכת ויודע להאיר את הנסיבות המקלות במקרה, על מנת לשכנע כי ניתן לסגור את התיק ללא מעצר ולהעניק פטור משירות.

כלומר, כאשר התקיימו נסיבות אישיות מוצדקות מאחורי העריקות, ובפרט אם היא הייתה קצרה יחסית – ניתן לנסות ולהימנע ממעצר ולקבל פטור משירות, בסיוע עורך דין מקצועי.

 

פטור משירות וסגירת תיק עריקות ללא מעצר על רקע עריקות על רקע משפחתי וסוציואקונומי מורכב

משפחות רבות בישראל מתמודדות עם מצוקה כלכלית קשה או עם מחלה של בן משפחה.
כאשר חייל בוחר לערוק על מנת לסייע למשפחתו בנסיבות קיצוניות אלו, סביר להניח שהענישה שתוטל עליו תהיה מקלה.

לדוגמה, אם חיילת בחרה לעזוב את שירותה על מנת לטפל באחיה הקטנים בהיעדרות ההורים, ייתכן שאף יישקל מתן פטור מהמשך השירות במקרה שלה. כלומר, כאשר העריקות נובעת ממצוקה ממשית של המשפחה, קיימת גמישות מסוימת בהתייחסות של הרשויות הצבאיות ובענישה הצפויה.

 

פטור משירות וסגירת תיק עריקות ללא מעצר על רקע רפואי

לעיתים, חיילים בוחרים לערוק עקב התפרצות של בעיה רפואית גופנית ו/או נפשית במהלך השירות הצבאי. מטרתם היא להביא להכרה במצבם וקבלת טיפול.

במקרים מסוג זה, לאחר שהסדיר את מצבו עם הרשויות, החייל יעבור בדיקות רפואיות לקביעת כשירותו. אם יימצא כי מצבו הפיזי או הנפשי מונע המשך שירות מלא, הוא עשוי לקבל "פרופיל 21" המעניק פטור נפשי משירות, או "פרופיל 24" המעניק פטור זמני. במקרים אלה גם ניתן לסגור את תיק העריקות ללא מעצר.

 

פטור משירות וסגירת תיק עריקות ללא מעצר על רקע קשיי השתלבות בצבא

אם חייל חווה קשיי הסתגלות וניכור במהלך שירותו הצבאי, פנה מספר פעמים למפקדיו ללא מענה וכתוצאה מכך בחר לערוק – צה"ל עשוי להתחשב בנסיבות הללו בבואו להטיל עליו עונש.
במקרה כזה, החייל עשוי לקבל ענישה מופחתת, ואף קיימת האפשרות לסגור את תיק העריקות שלו ללא מעצר. 

לצורך העניין, אם העריקות נבעה כתוצאה ממצוקה אישית של החייל במהלך השירות וניסיונותיו לפתור אותה בדרכים הלגיטימיות לא צלחו, הדבר יילקח בחשבון במתן העונש ועשוי להקל עמו. לעומת זאת, אם התברר כי הסיבה לעריקות של חייל מסוים הייתה רצונו לטוס לחופשה בחו"ל, הוא יהיה צפוי לעונש מאסר ארוך במיוחד.

זאת מכיוון שכיום המדיניות היא להגיש כתב אישום לבית הדין הצבאי בגין עבירות עריקות. שם ניתנת לחייל הזדמנות להסביר את נסיבותיו האישיות. אולם אם מדובר בעריקות שנעשתה לצורך נופש ובילוי, ולא בגלל מצוקה אמיתית, העונש הצפוי הוא מאסר ממושך.

כלומר, הענישה תלויה בנסיבות האישיות שהובילו לעריקות. אם אלו קשורות למצוקה וקושי במהלך השירות – יינתן משקל לכך בגזירת העונש. אך אם מדובר בעריקות "לצורך הנאה", היחס יהיה הרבה פחות מקל.

 

מתי כדאי להתייעץ עם עו"ד צבאי בנושא פטור משירות וסגירת תיק עריקות ללא מעצר?

מומלץ להתייעץ עם עורך דין צבאי בנושא פטור משירות וסגירת תיק עריקות ללא מעצר במקרים מורכבים, שבהם המטרה היא לא רק להימנע מעונש, אלא גם לקבל פטור מהמשך השירות הצבאי.

ישנם מקרים בהם חלק מהחיילים אינם מסתגלים לשירות מסיבות שונות, ובוחרים לנתק קשר עם הצבא באופן חד צדדי על ידי נפקדות או עריקות. במידה וניתן להוכיח כי נסיבות העבירה היו מידתיות וסבירות, לעיתים ניתן להסתפק בענישה קלה בלבד.

אולם כאשר מדובר במקרה מורכב יותר, כדאי להיעזר בעורך דין מקצועי אשר יוכל לסייע הן בהימנעות ממעצר והן בקבלת פטור כולל מהמשך השירות הצבאי.

 

ההבחנה שמבצעת מערכת המשפט הצבאית לעניין קבלת פטור משירות וסגירת תיק עריקות ללא מעצר

עריקות היא שלב מתקדם יותר של עזיבת המסגרת הצבאית לאחר עבירת נפקדות. בעריקות, החייל עוזב את יחידתו או נעדר ממנה בניגוד לפקודות ומוגדר כמי שברח מהצבא. יחד עם זאת, יש להבחין בין חייל שבחר מלכתחילה שלא להתגייס כלל (משתמט), לבין חייל שהתגייס ורק אז עזב את שירותו (עריק). במקרים מסוימים, ניתן לאפשר לעריקים סגירת תיק ללא מעצר ואף להעניק פטור משירות, בתנאי שהוכיחו את הנסיבות והסיבות לעריקות.

כאשר חייל נעדר משירותו עד 21 יום, הוא עדיין מוגדר כנפקד והעונש המקסימלי שניתן להטיל עליו הוא 35 ימי מאסר. מעבר לתקופה זו, משך העדרותו קובע את חומרת הענישה הצפויה לו כעריק. כך, ככל שההיעדרות ממושכת יותר כך גובר הסיכוי לעונש מאסר של שבועות או חודשים אחדים. במקרים של עריקה ממושכת במיוחד של חודשים או שנים, החייל צפוי לתקופת מאסר ארוכה בהתאמה.

מכאן שככל שהעריקה נמשכת לאורך זמן רב יותר, כך גדלה משמעותית חומרת הענישה הפוטנציאלית על החייל. הדרך היחידה לסיים את מצב העריקות היא על ידי הסדרת המצב מול הרשויות הצבאיות. אולם, זו הנקודה שבה הסיכוי להסתבכות גובר.

לעיתים, הפתרון יהיה בנקיטת צעדים לצורך קבלת פטור רשמי משירות בצבא, יחד עם סגירת תיק העריקות מבלי שהעריק ייעצר. כלומר, קיימת אפשרות תיאורטית לסיים את מצב העריקות ללא מעצר, אך זו תלויה בתיאום מלא עם הגורמים הצבאיים הרלוונטיים ובייצוג משפטי איכותי של עו"ד צבאי טוב.

 

לסיכום

כפי שלבטח הבנתם, עריקות מהצבא היא עבירה חמורה, אך לעיתים היא נובעת מנסיבות אישיות מורכבות של החייל. לכן במקרים מסוימים, כאשר העריקות הייתה לתקופה קצרה יחסית ונבעה ממצוקה כלכלית, בריאותית או משפחתית, קיימת אפשרות לסגירת התיק ללא מעצר ואף לקבלת פטור משירות.

אם נקלעתם למצב של עריקות, פנו ללא דיחוי לייעוץ משפטי במשרד עו"ד צבאית "המסייעת". המשרד מתמחה בייצוג חיילים, מלש"בים ואנשי מילואים ומספק ליווי אישי להסדרת הטיפול בתיק בדרך המיטבית בהתאם לנסיבות.

מאמרים נוספים בנושא
פטור מצה"ל מטעמים דתיים

צה"ל, צבא ההגנה לישראל, הוקם כצבא העם – צבא שמאגד את כל אזרחי ישראל, ללא קשר לדת, גזע או מין. לאורך השנים, צה"ל עבר תהפוכות

פטור מצה"ל מטעמי הווי משפחתי

צה"ל, כור היתוך של החברה הישראלית, מוצא עצמו בשנים האחרונות בלב מחלוקת סוערת סביב נושא הפטור מצה"ל מטעמי הווי משפחתי. צעירות דתיות וחרדיות רבות מבקשות

הסדרת מעמד בן מהגרים בצה"ל

האם ילדכם מחזיק באזרחות ישראלית אך מתגורר דרך קבע מחוץ לישראל? האם אתם מודעים לחובת הגיוס לצה"ל החלה גם על בני מהגרים המתגוררים בחו"ל? במאמר

פטור מהצבא מטעמי מצפון

שירות צבאי הוא חובה בישראל עבור רוב האוכלוסייה היהודית. עם זאת, קיימת אפשרות לקבלת פטור משירות צבאי מטעמי מצפון. מאמר זה יסקור את הרקע החוקי

פטור משירות ביטחון
פטור משירות ביטחון

בישראל, כל תושב חייב בגיוס לצבא בהגיעו לגיל 18. עם זאת, חריגים מסוימים מוגדרים בחוק, המעניקים ליחידים את הזכות לבקש פטור משירות ביטחון לפני או

פטור מצה_ל מטעמי אי התאמה
פטור מצה"ל מטעמי אי התאמה

אנשים רבים בישראל חשים שאינם מתאימים לשירות צבאי או לתפקידים ספציפיים בתוך הצבא, כגון שירות קרבי. כתוצאה מכך, חלק מהחיילים והמועמדים לשירות הביטחון מבקשים לעבור