פטור משירות וסגירת תיק עריקות בקו"ם ללא הליך משפטי

השירות הצבאי נחשב לחוויה מעצבת ומשמעותית עבור צעירים רבים, אך לא כולם מצליחים להתמודד עם האתגרים והדרישות של המערכת הצבאית. חלק מהחיילים מתקשים למצוא את מקומם ביחידה, חווים מצוקה נפשית או נקלעים לנסיבות אישיות מורכבות, מה שעלול להוביל אותם לעריקות. עריקות מוגדרת כהיעדרות ממושכת מהשירות הצבאי ללא אישור, כאשר עריקות בקו"ם מתייחסת לעריקות בשלבים הראשוניים של הגיוס וההצבה. במאמר זה נבחן את הנסיבות המאפשרות פטור משירות וסגירת תיק עריקות בקו"ם ללא הליך משפטי, ונציג את האפשרויות העומדות בפני חיילים במצב זה.

 

ההבדלים בין עריקות לנפקדות והשינויים בחוק

על פי החוק הצבאי, קיים הבדל בין עריקות לנפקדות. נפקדות מתייחסת להיעדרות של פחות משלושה שבועות, ואילו עריקות מוגדרת כהיעדרות של שלושה שבועות ומעלה. ההבדל המהותי הוא שנפקדות מטופלת באופן פנימי על ידי מפקדי היחידה, בעוד עריקות נחשבת לעבירה פלילית המועברת לטיפול מדור עריקים במשטרה הצבאית.

בשנת 2017 נכנסו לתוקף שינויים בחוק, המאפשרים להתחשב בכוונת העריקות בעת גזירת העונש. כך, עריקים שנעדרו לתקופה ממושכת ואף נמלטו לחו"ל צפויים לעונשי מאסר ממושכים, בעוד עריקים שביצעו עריקות קצרה עשויים לקבל עונש מקל יותר. השינויים בחוק נועדו לאפשר גמישות רבה יותר בענישה ולהתאים את חומרת העונש לנסיבות העריקות.

 

המאפיינים של עריקות בקו"ם ביחס לסוגי עריקות אחרים

עריקות בקו"ם מתרחשת בשלבי הגיוס וההצבה הראשוניים, בטרם השתלב החייל ביחידתו. דוגמאות לכך כוללות עריקות במהלך שרשרת החיול, סירוב לעלות על אוטובוס ליחידה לאחר קבלת השיבוץ או "היעלמות" מיד לאחר תחילת השירות.

חשוב להבחין בין עריקות בקו"ם לבין השתמטות מגיוס, שמתייחסת למי שכלל לא התייצב ליום הגיוס. בנוסף, קיימים סוגים נוספים של עריקות, כמו עריקות סדיר המתרחשת לאחר השלמת הגיוס וההצבה בטירונות או ביחידה, ועריקות מילואים שמשמעותה אי-התייצבות לשירות מילואים על פי צו.

כל סוג עריקות כרוך בהשלכות שונות ובאפשרויות טיפול מגוונות, כאשר המאמר הנוכחי יתמקד בעיקר בעריקות המתרחשת בשלבים המוקדמים של השירות.

 

מהם העונשים הצפויים לעריקי בקו"ם?

עריקי בקו"ם שנעדרו מעל 180 ימים מצטברים יועמדו לדין בבית דין צבאי, ואילו אלו שנעדרו פחות מ-180 ימים יישפטו על ידי קצין שיפוט בכיר (קצין קש"ב) בבקו"ם. עריקות בקו"ם נחשבת לעבירה לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי, העוסק בהיעדרות מתוך כוונה שלא לחזור לשירות.

העונשים על עריקות כוללים מאסר בפועל הנע בין שנה ל-15 שנים, בהתאם למשך ההיעדרות. בנוסף, הרשעה בגין עריקות גוררת רישום פלילי שעלול לפגוע בסיכויי העריק להשתלב בעבודות מסוימות באזרחות, כמו תפקידים בשירות המדינה ובתפקידים ציבוריים בעתיד.

לאור ההשלכות החמורות, רבים מעוניינים לברר כיצד ניתן לקבל פטור משירות וסגירת תיק עריקות בקו"ם ללא הליך משפטי. אמנם העונשים המפורטים כאן הם המחמירים ביותר, אך במקרים רבים, בייחוד כאשר העריקות מלווה בנסיבות מקלות, ניתן להגיע להסדרים מול הצבא שימנעו ענישה מרבית.

 

נסיבות המאפשרות קבלת פטור משירות ללא הליך משפטי עבור עריקות בקו"ם

ישנן נסיבות מסוימות שבהן עשויה להתאפשר קבלת פטור משירות צבאי וסגירת תיק עריקות בקו"ם ללא הליך משפטי:

רקע משפחתי או סוציואקונומי מורכב

במקרים בהם העריקות נובעת מנסיבות משפחתיות קשות, כגון הצורך לטפל באחים קטנים בהיעדר הורים מתפקדים או מצוקה כלכלית חריפה, בית הדין הצבאי עשוי להקל בעונש. במקרים המתאימים, ניתן אף לשקול פטור משירות על רקע המצב הסוציואקונומי המורכב של העריק ומשפחתו, וזאת ללא צורך בהליך משפטי. יחד עם זאת, חשוב לספק ראיות מוצקות המעידות על המצב המשפחתי ועל הקשר הישיר בינו לבין העריקות. ייעוץ וליווי של עורך דין צבאי מנוסה יכול לסייע רבות בהוכחת הנסיבות המיוחדות ובקידום המהלך לקבלת הפטור המבוקש.

זכאות לפרופיל 21 בגין בעיה רפואית או נפשית

חיילים שאובחנו עם בעיה רפואית או נפשית משמעותית, המזכה אותם בפרופיל 21, זכאים לפטור משירות צבאי. עם זאת, לעיתים הצבא קובע תחילה פרופיל זמני של 24, המאפשר לחייל להשלים את שלבי הגיוס וההתאקלמות בבקו"ם לפני הופעה בפני ועדה רפואית שתכריע לגבי פרופיל 21 קבוע. חייל בפרופיל 24 שבחר לערוק ומסוגל להוכיח את זכאותו לפרופיל 21, יכול להתייעץ עם עורך דין צבאי ולקבל פטור משירות וסגירת תיק עריקות בקו"ם ללא צורך בהליך משפטי. כדי לממש אפשרות זו, יש לאסוף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, חוות דעת מומחים וכל ראיה אחרת התומכת בקביעת הפרופיל הרפואי. עורך דין מנוסה בתחום יוכל להנחות את החייל ומשפחתו ולייצגם מול הגורמים הצבאיים עד להסדרת הנושא.

אי התאמה מוכחת לשירות צבאי

ישנם חיילים המתקשים להסתגל למסגרת הצבאית על אף מאמצי המערכת לשלבם, ולעיתים הם מוצאים עצמם עורקים גם לאחר שוועדת התאמה קבעה כי הם מתאימים לשירות. במצבים אלו, העריקים צפויים לעמוד לדין ולקבל עונשי מאסר ממושכים יותר. אולם, במקרים מורכבים בהם המטרה היא קבלת פטור משירות, ייעוץ מעורך דין צבאי מנוסה עשוי לסייע בהשגת פטור ללא הליך משפטי. הדגש במקרים אלו הוא על הוכחת חוסר ההתאמה לשירות הצבאי, והצגת מכלול הנסיבות שהובילו לעריקות. ייתכן שיידרשו חוות דעת נוספות של גורמי בריאות הנפש, עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע אחרים שיכולים לתמוך בטענה של אי התאמה. עורך דין המכיר את ההליכים הצבאיים ואת הדרכים להוכחת הטענות יהווה נדבך חשוב בהשגת היעד של פטור משירות.

 

חשיבות הליווי המשפטי בתהליך קבלת פטור משירות בעקבות עריקות בקו"ם

ככל שנמשכת תקופת העריקות והנסיבות לעריקות אינן תואמות את המקרים שתוארו לעיל, כך מסתבך מצבו של העריק. על מנת להימנע מהליך פלילי ולזכות בפטור משירות בעקבות עריקות בקו"ם, יש לפעול בהכוונת עורך דין צבאי המתמחה בנושא. במקרים מסוימים, התערבות משפטית מוקדמת יכולה להוביל אף להפחתת העבירה מעריקות לנפקדות ולסגירת התיק בלא משפט כלל.

 

לסיכום

מאמר זה נועד לשפוך אור על מצבם של חיילים שחוו קשיים והגיעו לכדי עריקות, ולהציע להם פתרונות אפשריים תוך סיוע וליווי משפטי הולם. כפי שראינו, קבלת פטור משירות וסגירת תיק עריקות בקו"ם ללא הליך משפטי אפשרית במקרים מסוימים, בהם העריקות נובעת מנסיבות כגון רקע משפחתי מורכב, בעיות רפואיות או נפשיות המזכות בפרופיל 21 או אי התאמה מוכחת לשירות צבאי.

עם זאת, על מנת לממש אפשרות זו ולהימנע מהעמדה לדין וממאסר ממושך, יש להיוועץ בהקדם בעורך דין צבאי מנוסה שילווה את התהליך. לעו"ד צבאית "המסייעת" ניסיון עשיר בליווי חיילים מול המערכת הצבאית, ומומחיות בטיפול בתיקי נפקדות ועריקות, בקבלת פטורים מהשירות, בייצוג בוועדות צבאיות ובבתי דין צבאיים וכן בהתמודדות עם עבירות פליליות במסגרת הצבאית.

הסיוע המשפטי חיוני לא רק לצורך ייצוג בהליכים עצמם, אלא גם להכנה מקדימה, איסוף ראיות ומסמכים רלוונטיים, גיבוש אסטרטגיה משפטית מנצחת וליווי שוטף של העריק ומשפחתו במהלך ההתמודדות המורכבת.

לתיאום ייעוץ עם עו"ד "המסייעת" – פנו למשרדנו ונסייע לכם.

פטור משירות וסגירת תיק עריקות בקום ללא הליך משפטי

מאמרים נוספים בנושא
פטור מצה"ל מטעמים דתיים

צה"ל, צבא ההגנה לישראל, הוקם כצבא העם – צבא שמאגד את כל אזרחי ישראל, ללא קשר לדת, גזע או מין. לאורך השנים, צה"ל עבר תהפוכות

פטור מצה"ל מטעמי הווי משפחתי

צה"ל, כור היתוך של החברה הישראלית, מוצא עצמו בשנים האחרונות בלב מחלוקת סוערת סביב נושא הפטור מצה"ל מטעמי הווי משפחתי. צעירות דתיות וחרדיות רבות מבקשות

הסדרת מעמד בן מהגרים בצה"ל

האם ילדכם מחזיק באזרחות ישראלית אך מתגורר דרך קבע מחוץ לישראל? האם אתם מודעים לחובת הגיוס לצה"ל החלה גם על בני מהגרים המתגוררים בחו"ל? במאמר

פטור מהצבא מטעמי מצפון

שירות צבאי הוא חובה בישראל עבור רוב האוכלוסייה היהודית. עם זאת, קיימת אפשרות לקבלת פטור משירות צבאי מטעמי מצפון. מאמר זה יסקור את הרקע החוקי