עבירות רכוש בצה"ל

עבירות רכוש בצה"ל הן בעיה רצינית שיכולה להשפיע לרעה הן על החיילים המעורבים בהן והן על הצבא כולו כארגון. עבירות כמו גניבה, השחתה או שימוש לרעה בציוד צבאי פוגעות באמון של החיילים בצבא ואזרחי המדינה כאחד, במערכת הצבאית, ומחבלות במוכנות הצבאית ובמשמעת. במאמר הזה נסקור מספר סוגים של עבירות רכוש נפוצות בצבא, נבחן את הנזק שהן גורמות, ונדגיש את חשיבות הייצוג המשפטי לחיילים הנחקרים או עומדים לדין בגין עבירות אלו.

 

מהן עבירות רכוש בצה"ל וכיצד הן מטופלות?

עבירות רכוש בצה"ל הן שם כללי למספר סוגים של עבירות המוגדרות בחוק השיפוט הצבאי. החוק מפרט את סוגי העבירות והעונשים עליהן, הנקבעים בהתאם לסוג וחומרת העבירה. ככלל, אם מדובר בעבירת רכוש קלה יחסית, הטיפול יהיה במסגרת משמעתית על ידי קצין שיפוט. מנגד, אם מדובר בעבירה חמורה יותר, ייפתח הליך פלילי הכולל חקירת משטרה צבאית ומשפט בפני בית דין צבאי.

בכל מקרה מומלץ מאוד לפנות להתייעצות עם עורך דין צבאי מנוסה שיוכל לייעץ ולהגן על זכויות החייל, הן בחקירה, הן בהליך המשפטי והן בשאיפה להימנע מעונש מופרז. עורך דין צבאי הבקיא בדיני הצבא ובתיקי עבירות רכוש בצה"ל, יוכל לסייע לחייל הנחשד בסוגי עבירות רכוש שונות בצבא, באופן המיטבי.

 

אילו סוגי עבירות רכוש בצה"ל ישנם?

בחוק השיפוט הצבאי נקבע כי כל חייל מחויב לשמור על הציוד הצבאי שבאחריותו. החובה כוללת לא רק הימנעות מלהוציא רכוש מהבסיס, אלא גם למנוע נזק או העברתו של הרכוש לגורמים בלתי מורשים ו/או ליחידה אחרת שלא כדין.

הדין הצבאי מחלק את עבירות הרכוש בצבא לסוגים שונים של עבירות שההליכים והעונשים בצידן הם מגוונים. לכן כדי להבין את הסיכונים והזכויות של החשוד או הנאשם במקרה של חשד לעבירת רכוש צבאית, חשוב להיוועץ בעורך דין צבאי מנוסה אשר ייצג חיילים בתיקי גניבה או רכוש בצה"ל שיכוון את התנהלותו של החייל בהליך המשמעתי או הפלילי הצפוי לו.

 

הוצאת רכוש צבאי מרשות צה"ל

סעיף 77 לחוק השיפוט הצבאי, עוסק בהוצאת רכוש צבאי שלא כדין מרשותו של הצבא. העבירה כוללת לא רק הוצאה פיזית של הרכוש מהבסיס הצבאי, אם כי גם את העברתו למיקום שונה בתוך הבסיס בצורה שמונעת שימוש בו.

חומרת הענישה בצידה של עבירה זו, נקבעת בהתאם לשווי הרכוש שהוצא מרשות הצבא, ביחס למשכורתו חודשית הממוצעת של טוראי. אם שווי הרכוש שהוצא נמוך מ- 10 משכורות חודשיות של טוראי, יהיה העונש המקסימלי עד 3 שנות מאסר, כאשר סביר שההליך יועבר לדין משמעתי ללא הגשת כתב אישום. אם הוחלט לטפל בעבריין בהליך משמעתי, העבירה אינה גוררת רישום פלילי, והעונש המרבי הוא 21 ימי מחבוש. אולם אם שווי הרכוש שהוצא מרשות הצבא גבוה מ- 10 משכורות חודשיות של טוראי, מדובר בעבירת פשע שהעונש המרבי עליה הוא עד 7 שנות מאסר.

בהקשר זה חשוב לציין כי עבירות הרכוש הצבאיות בדרגה החמורה ביותר הן אלו שבמסגרתן חיילים מנצלים את מעמדם והקרבה שלהם לכלי נשק צבאיים, כדי להוציאם שלא כדין מידי הצבא.

המסייעת - משרד עורך דין צבאי
סיוע משפטי מוביל בתחום הצבאי
לייעוץ חייגו:
072-372-6708
Asset 17 (2)

 

מה מוגדר כנשק צבאי לעניין זה?

המונח "נשק" מוגדר באופן רחב בחוק השיפוט הצבאי, וכולל לא רק אקדחים ורובים, אלא גם תחמושת, אביזרים וחלקי חילוף, חומרי נפץ ומכשירים אחרים המשמשים להפעלת הנשק.

חשוב להיות ערים לעובדה שבראי החוק הצבאי, גם הוצאה של נשק לא שמיש מידי הצבא תיחשב כעבירה. בתי הדין בצבא רואים במלוא החומרה עבירות מסוג הוצאת נשק לסוגיהן, והעונש המרבי שנקבע בסעיף 78 של חוק השיפוט הצבאי, הוא עונש מאסר שיכול להגיע גם עד 15 שנים.

 

עבירות השמדת רכוש צבאי

חוק השיפוט הצבאי כולל מספר סעיפים הנוגעים להשמדת רכוש צבאי. לעניין זה, המחוקק הבחין בין רכוש צבאי רגיל לרכוש מתקדם והטיל עונשים שונים בהתאם לחומרת העבירה. סעיף 76 עוסק בהשמדת רכוש צבאי רגיל, שדינה עד 7 שנות מאסר.

אולם השמדת רכוש צבאי מתקדם ויקר ערך יותר כמו כלי שיט, כלי טיס או תחבורה, נושאת עונש מרבי חמור יותר של עד 15 שנות מאסר.

 

שימוש לא מורשה / פסול בציוד צבאי

עבירות הקשורות ברכוש צבאי אינן כוללות רק איסור על הוצאת הרכוש הנ"ל מרשות הצבא, אלא אף איסור על השימוש בו בידי חיילים לצרכים אישיים או ללא היתר מתאים.

אחת העבירות הנפוצות בצבא היא שימוש בציוד צבאי ללא אישור. לדוגמה, כאשר חיילים נוסעים ברכב צבאי ללא היתר או לוקחים ציוד יקר ערך לשימוש אישי. עבירות אלו עלולות לגרום נזק לציוד, עלויות תחזוקה גבוהות יותר ועיכובים בפעילות הצבאית. בנוסף, הדבר מראה חוסר כבוד לכללים ופוגע במשמעת ובשרשרת הפיקוד.

לכן חייל שמשתמש בציוד צבאי למטרות שאינן צבאיות במהותן, עשוי לעמוד בפני עונש מאסר של עד שנתיים לפי סעיף 79 בחוק השיפוט הצבאי, אף על פי שסביר להניח כי ההליך יסתיים בהעמדת החייל לדין משמעתי בלבד.

עם זאת, חייל שמשתמש בנשק צבאי שלא למטרות צבאיות, מבצע עבירת פשע שהעונש המקסימלי עליה הוא עד 5 שנות מאסר.

 

גניבת רכוש צבאי

גניבת ציוד צבאי היא עבירה חמורה שיכולה לנוע מגניבות קטנות של חפצים אישיים ועד גניבות של ציוד יקר ערך בקנה מידה גדול. גניבות כאלה גורמות נזק כספי אבל גם עלולות לפגוע בבטיחות וביעילות של פעולות צבאיות. חוסר בציוד חיוני יכול לעכב משימות, ליצור בעיות לוגיסטיות ואף לסכן חיים. לכן, מניעה וטיפול בגניבות ציוד צבאי הם קריטיים לשמירה על כשירות ויעילות הצבא.

 

פגיעה ברכוש ממשלתי

כאשר חיילים גורמים במתכוון או ברשלנות נזק לרכוש ממשלתי, הדבר מהווה עבירת רכוש צבאית. הנזק יכול לנבוע מונדליזם, תחזוקה לקויה או שימוש רשלני בציוד. בכל מקרה, פעולות כאלה מובילות להוצאות מיותרות על תיקונים והחלפות, תוך בזבוז משאבים חיוניים של הצבא. חמור מכך, מעשים אלה משקפים חוסר משמעת והעדר אחריות, דבר שעלול לפגוע באמון ובלכידות של יחידות צבאיות.

 

ומה לגבי "השלמת ציוד"?

גם תופעה המכונה "השלמת ציוד" לא נעלמה מעיני המחוקק. סעיף 82 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי חייל שעיכב ציוד של הצבא או לקח ציוד לצורכי יחידה שלא היה מיועד לה, דינו מאסר של עד שנתיים. עם זאת, במרבית המקרים עבירות מסוג זה מטופלות במסגרת הדין המשמעתי ולא בהליך פלילי.

 

מהן חובות החייל לעניין השמירה על הרכוש הצבאי?

מעבר לאיסור שהחוק הצבאי מטיל לעניין הוצאת ציוד צבאי מחזקתו של הצבא, או על שימוש פסול בו, קיימות גם חובות שהחייל מצופה ליישם באופן אקטיבי, לטובת שמירה על הרכוש הצה"לי. הצבא דורש מהחייל לנקוט בכל אמצעי סביר שעומד לרשותו ולפעול בתזמון הנכון, בכדי למנוע נזק או אובדן לרכוש צבאי, כאשר חייל שמפר את חובתו זו, לרוב יעמוד לדין משמעתי.

זאת ועוד – אם החייל כשל בשמירה על ציוד המוגדר כ"נשק צבאי", הוא יידרש לעבור חקירת מצ"ח שעלולה להסתיים בהגשת כתב אישום כנגדו על הפקרת הנשק שהופקד בידיו.

נפוצה גם הגשת כתבי אישום נגד חיילים שמשאירים את נשקם האישי ברכב כשיוצאים לבילוי, בניגוד לנהלים, ובשל כך, הנשק נגנב ומגיע לידיהם של גורמים פליליים או לאומניים.

 

לסיכום

במאמר זה סקרנו את העבירות הנפוצות ביותר הקשורות לרכוש צבאי ואת העונשים הצפויים עליהן. ראינו כי עבירות רכוש בצה"ל הן בגדר עבירות שהדין הצבאי רואה בחומרה רבה, במיוחד כשמדובר בנשק צבאי. עם זאת, כאשר מדובר על עבירות רכוש בצבא שאינן נוגעות לכלי נשק, במקרים רבים ההליך מסתיים בדין משמעתי ולא בהרשעה פלילית.

אם נתפסתם בעבירה הקשורה לרכוש צבאי, מומלץ ליצור קשר עם משרד עו"ד צבאית "המסייעת" המתמחה בייצוג חיילים בהליכי חקירה ומשפט צבאיים. משרדנו יוכל לסייע לכם להבין את האפשרויות העומדות בפניכם ולהשיג את התוצאה הטובה ביותר בנסיבות הנתונות.

אל תתמודדו עם חשד או אישומים בעבירות רכוש בצבא בכוחות עצמכם – פנו למשרד עו"ד "המסייעת" לסיוע בהקדם!

מאמרים נוספים בנושא
ועדת סמים בצה"ל

ועדת סמים בצה"ל היא גוף ייחודי המהווה גורם משמעותי בהבטחת כשירות החיילים המשרתים בצבא. הוועדה, הפועלת במסגרת מיט"ב (אכ"א), דנה במקרים של חיילים שהורשעו בעבירות

אמצעי חקירה סמויים במצ"ח

לעיתים, במסגרת הליכי חקירה שמתנהלים בצבא, ננקטים אמצעי חקירה סמויים במצ"ח. השאלה היא כיצד להימנע מלהסתבך ולהיעצר או להיות מורשעים בתיק פלילי, עקב חקירה סמויה

חיפוש בבתים של חיילים

המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) מוסמכת לערוך חיפוש בבתים של חיילים, בכפוף לצו בית משפט. מקרים אלה לרוב מתרחשים כשנפתחת חקירה נגד החייל המסוים, וסביר שאותו