סגירת תיק עריק מילואים ללא משפט

עבירת עריקות מילואים נושאת עמה סטיגמה חברתית ומשפטית כבדה. רבים חוששים ובצדק, מההשלכות המשפטיות החמורות של העריקה, העלולות להוביל למאסרו בפועל של העריק.
עם זאת, לא כל מקרה של עריקות מילואים מסתיים בהכרח בהליך משפטי ובגזר דין.
במקרים מסוימים, קיימת אפשרות לסגור את התיק ללא משפט, תוך התחשבות בנסיבות האישיות ובגורמים שונים. במאמר זה נדון בהרחבה באפשרויות של סגירת תיק עריק מילואים ללא משפט, תוך ניתוח הנסיבות והגורמים שעשויים להשפיע על ההחלטה. 

 

סגירת תיק עריק מילואים ללא משפט – סוגיה משפטית וערכית מורכבת

סוגיית העריקות ממילואים והטיפול בה מהווה נושא מורכב ורגיש בחברה הישראלית.
מחד, שירות המילואים נחשב לאבן יסוד וערך עליון בציבור בישראל, המבטא את מחויבות האזרחים למדינה ולביטחונה. מאידך, ישנן נסיבות בהן עריקה ממילואים נובעת ממצוקות אישיות, כלכליות או משפחתיות כבדות משקל.

על רקע זה, בשנים האחרונות הולך וגובר הדיון הציבורי סביב מדיניות הענישה כלפי עריקי מילואים, כאשר יש הטוענים שיש להחמיר את הטיפול ולהעמיד לדין כל עריק, ומנגד יש הקוראים לגלות הבנה ולהימנע ממשפט פלילי במקרים המתאימים.

 

מי נחשב כעריק מילואים לפי חוק שירות המילואים?

על פי חוק שירות המילואים, כל אזרח ישראלי (גברים ונשים) או תושב קבע בישראל, שהוא יוצא צבא, מחויב לשרת במילואים מגיל 18 עד גיל 40 – במקרה ששירת כחוגר, או עד גיל 45 – במקרה של קצינים. זאת למעט פטורים מסיבות שונות. במקצועות ובתפקידים שהוגדרו בתקנות שירות הביטחון – גיל הפטור ממילואים לנשים הוא זהה לגיל הפטור ממילואים לגברים.  חשוב לדעת כי בצל מלחמת חרבות ברזל, חובת שירות המילואים הוארכה עד גיל 41 בתפקידי חוגרים ועד גיל 46 בתפקידי קצונה (החל מ- 28/12/2023 ועד 30/6/2024).

המשמעות היא שבמשך תקופה ארוכה בחייו, נדרש כל אדם להתייצב לשירות מילואים למספר ימים/שבועות בשנה, לעיתים תוך ביטול תוכניות, עזיבת משפחה ופגיעה בפרנסה.

כעריק מילואים מוגדר כל חייל מילואים שלא התייצב לשירות במועד שנקבע לו, ללא אישור או סיבה מוצדקת. עריקות מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, והיא נושאת עונש מאסר של עד 15 שנה. עם זאת, ברוב המקרים ניתן להסתפק בעונש מופחת או בפתרונות חלופיים, בפרט כאשר מדובר בעבירה ראשונה הנובעת מקשיים או מצוקה מיוחדת.

 

מדיניות הטיפול בעריקים בצה"ל

האחריות לאכיפת החוק והענישה על עריקות מוטלת על הפרקליטות הצבאית. המדיניות הרשמית, על פי הנחיות פרקליט המדינה, היא שככלל יש להעמיד לדין עריקים, כדי להרתיע ולשמר את החשיבות של שירות המילואים. עם זאת, הפרקליטות מוסמכת לשקול סגירת תיק עריק מילואים ללא משפט, במקרים המתאימים.

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה ניכרת בשיעור התיקים הנסגרים ללא העמדה לדין. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי גם כיום מדובר בשיעור משמעותי של תיקים המובילים לכתב אישום, והעמדה לדין עודנה הכלל, בפרט במקרים חוזרים או חמורים במיוחד.

המסייעת - משרד עורך דין צבאי
סיוע משפטי מוביל בתחום הצבאי
לייעוץ חייגו:
072-372-6708
Asset 17 (2)

 

באילו נסיבות סגירת תיק עריק מילואים ללא משפט עשויה להתאפשר?

ההחלטה על סגירת תיק ללא העמדה לדין בגין עריקות ממילואים, אינה מתקבלת באופן אוטומטי, והיא נתונה לשיקול דעת התובע הצבאי, בהתאם לסייגים ולקריטריונים מוגדרים. בין השיקולים המרכזיים העשויים לאפשר זאת ניתן למנות:

  1. נסיבות אישיות – קשיים כלכליים, מחלה, אירוע משפחתי קשה, בעיות נפשיות וכד', העשויים להסביר או להצדיק את ההיעדרות משירות המילואים.
  2. מספר העבירות וחומרתן – ככלל, עריקה חד פעמית וקצרה צפויה להתייחסות מקלה יותר מאשר הפרות חוזרות ונשנות.
  3. התנהלות לאחר האירוע – התייצבות מרצון, שיתוף פעולה, וחרטה כנה של העריק עשויים להשפיע על ההחלטה.
  4. הנזק שנגרם – מקרים בהם הייתה פגיעה ממשית בפעילות היחידה או הצבא כתוצאה מהעריקה, ייטו להוביל למשפט.
  5. האינטרס הציבורי – כאמור, שמירת מעמד המילואים והרתעה הם שיקול מרכזי, אך גם מניעת פגיעה בעריקים בנסיבות מסוימות היא אינטרס חשוב.

יודגש כי במקרים רבים של סגירת תיק, התובע רשאי להתנות זאת בתנאים כגון התייצבות לשירות חלופי, טיפול רפואי/נפשי, תשלום קנס וכד'.

 

אילו דילמות קיימות סביב סגירת תיקי עריקות מילואים ללא משפט?

ההגמשה במדיניות הטיפול בעריקים מעוררת גם ביקורת, חששות ושאלות ציבוריות. בין הטענות המרכזיות העולות בהקשר זה, ישנן:

פגיעה במוטיבציה לשירות המילואים

הקלה עם עריקים עלולה ליצור מסר בעייתי, ולהחליש את תחושת החובה והמחויבות לשירות. הדבר עלול לפגוע בנכונות להתגייס וליצור אפליה לרעה כלפי המשרתים בפועל.

פתח לניצול לרעה

הגברת המקרים בהם ניתן "לחמוק" מעונש על עריקה עשויה להוביל לריבוי טענות שווא ומקרים של הפרת משמעת מכוונת.

חוסר שוויון בנטל

שיקול הדעת הנתון לתובע מוביל לשונות משמעותית בין מקרים דומים, ולפערים בין הפרקליטויות השונות. הדבר פוגע בתחושת ההגינות וההרמוניה במערכת.

הכתמת הרקורד האישי והפוטנציאל לקשיים עתידיים

עצם פתיחת תיק פלילי נגד אדם (גם אם נסגר) עלול להכתים את עברו ולפגוע בסיכוייו להשתלבות חברתית ותעסוקתית בעתיד. לפיכך, יש שיאמרו כי סגירת תיק ללא משפט עודנה בעייתית.

מנגד, התומכים במדיניות זו יטענו כי האפשרות לסגור תיקי עריקות ללא הליך משפטי, מספקת מענה חיוני בהיבטים הבאים:

מתן מענה למצוקות אמיתיות

אפשרות לסגירת תיק ללא משפט מאפשרת התחשבות בנסיבות קשות ובמצבי קיצון, שהחוק הנוקשה אינו נותן להם מענה. זוהי דרך למנוע החמרה במצבם של עריקים הזקוקים לסיוע ולא לענישה.

ניצול יעיל של משאבי אכיפה

מיקוד ההליכים הפליליים במקרים החמורים, תוך סגירת תיקים מהירה במקרים המתאימים, תורם לחיסכון במשאבים ומאפשר טיפול מיטבי בעבירות המשמעותיות באמת.

הרתעה ללא ענישה מוגזמת

ההבנה שקיימת אפשרות לסגירת תיק יוצרת תמריץ לעריקים לשתף פעולה ולהביע חרטה, מתוך אינטרס למנוע רישום פלילי והכתמת המוניטין של הפרט. כלומר, גם ללא משפט מושגת הרתעה רבה.

הכרה בשינויים חברתיים

מדיניות ההתחשבות בעריקים משקפת שינויים ערכיים וחברתיים עמוקים, לרבות מעבר מגישה ביטחונית נוקשה לגישה "רכה" יותר, המדגישה שיח והכלה.

בסיכום הדברים, אף שחובת שירות המילואים היא יסוד חשוב בחוזה הבלתי כתוב בין האזרחים למדינה, ומרכיב מרכזי בחוסנה של ישראל, חשוב לזכור שמאחורי כל מקרה של עריקות עומד אדם, עם נסיבות ייחודיות וקשיים שיש להכיר בהם. מציאת האיזון הנכון בין אכיפת החוק לבין גילוי הבנה ורגישות כלפי הפרט, תוך יצירת מסגרת אחידה וברורה לטיפול במקרי עריקות, הם המפתח לשמירה על מערך המילואים מחד, ועל הלכידות והסולידריות החברתית מאידך.

 

לסיכום

הסוגיה של סגירת תיקים נגד עריקי מילואים ללא העמדה לדין, היא כאמור סבוכה, רגישה, ומחייבת איזון עדין בין ערכים וצרכים מתנגשים. מחד, ישנה חשיבותו של שירות המילואים והצורך לשמר את מחויבות הפרט למדינה, ומאידך קיים ההכרח להתחשב במצוקות אישיות ונסיבות חריגות. גיבוש מדיניות סדורה אך גמישה, לצד חיזוק מנגנוני הסיוע והאכיפה, יאפשרו לתת מענה הולם לאתגר זה, ולשמר את איתנות מערך המילואים לצד שמירה על הלכידות והצדק החברתי.

אם ערקתם משירותכם במילואים ואתם מתמודדים כעת עם הליך משפטי בגין כך, אל תהססו לפנות למשרד עו"ד צבאית "המסייעת" לקבלת ייעוץ מקצועי, ליווי והכוונה בהליך. צוות עורכי הדין המנוסים במשרדנו יסייע לכם למצות את זכויותיכם ולהגיע לפתרון המיטבי במקרה שלכם.

מאמרים נוספים בנושא
עריקות ממילואים
עריקות ממילואים

עריקות ממילואים היא עבירה חמורה בעלת השלכות משפטיות משמעותיות. כאשר חייל מילואים לא מתייצב למילואים בהתאם לצו שקיבל, הוא עלול לעמוד בפני כתב אישום פלילי

עריקות ממילואים – איך להתנהל
עריקות ממילואים – איך להתנהל

כאשר משרת מילואים איננו מתייצב בזמן לשירות ביחידת המילואים שאליה שובץ על פי צו המילואים שנשלח אליו, הוא חשוף להליכים משמעתיים בצבא ואף לעמידה לדין