מי נחשב כעריק מילואים ומהי עריקות מילואים?

בימים אלו, הסוגיה "מיהו עריק מילואים ומהי עריקות מילואים?" עולה לדיון ציבורי יותר מאי פעם. אולם חרף רגישותו של המצב המדיני בישראל, חשוב להבין כי בראי המשפט הצבאי, משרתי מילואים שאינם מתייצב לשירות ביחידת המילואים שלהם במועד, עדיין חשופים להליכים משמעתיים עד העמדה למשפט צבאי, שעלולים להביא להטלת סנקציות חמורות עליהם ולגרור השלכות כדוגמת רישום פלילי ועונשי מאסר ממושכים. מכאן החשיבות הרבה של הכרת הנושא לעומקו והכתובת לקבלת ייצוג משפטי איכותי.

 

מיהו עריק מילואים ומהי עריקות מילואים לפי הדין הצבאי?

משרת מילואים שמקבל מיחידתו צו זימון למילואים, שנשלח כדין אל הכתובת הרשומה שלו, אך בוחר להתעלם ביודעין מהצו ואיננו מגיע לשרת ביחידת המילואים שלו במועד, מסווג כעריק מילואים האחראי להיעדרות משירות המילואים ללא רשות. חשוב לדעת שעריקות מילואים נחשבת כעבירה על החוק ולכן מובילה לפתיחה בהליכים משפטיים נגד עריק המילואים.

 

חשוב לדעת!

שימו לב!

כדי להימנע מהרשעה בעבירת העריקות ממילואים, אשר גוררת עונש מאסר מרבי של עד ל- 3 שנים, חיוני במיוחד לפנות לייצוג מעורך דין צבאי טוב. רק באופן זה משרת המילואים יוכל לשמור על זכויותיו, להימנע מהטלת סנקציות בלתי מוצדקות עליו ולהבטיח שקולו יישמע מול רשויות הצבא כהלכה.

 

מה ההליך המשפטי המצפה לעריקי מילואים?

אדם שנעדר משירות מילואים עלול לעמוד בפני אישומים בעריקות מילואים ועלול להיות נתון להליכים משמעתיים בהובלת קצין בכיר ביחידת המילואים שלו. חומרת העונש נקבעת לפי תדירות העבירה שבוצעה. אם לחייל מילואים יש היסטוריה של היעדרות חוזרת ונשנית משירות המילואים, צפוי שהוא ייתפס על ידי המשטרה הצבאית ויועמד לדין בבית דין צבאי. העונש הקבוע על עבירה זו בבתי הדין הצבאיים, יכול להגיע עד 3 שנות מאסר. ההחלטה להגיש כתב אישום נגד חייל מילואים בגין עריקות היא בסמכותה של פרקליטות הצבא לענייני עריקים. אולם כאמור לעיל, בהחלט סביר להניח שמשרת מילואים שנעדר תכופות והתחמק משירות מילואים לאורך זמן, יעמוד לדין, יורשע בעריקות מילואים ויישא בעונשים משמעותיים בשל כך.

 

מה העונש על עריקות מילואים?

רמות הענישה בעריקות משירות מילואים, שונות במקצת מאלה המוטלות על מתגייסים שערקו משירותם הצבאי. חומרת הענישה מושפעת ממספר ההיעדרויות מזימונים שונים למילואים, משך כל היעדרות ומגורמים רלוונטיים נוספים. אולם ככלל, הרשעה בעריקות ממילואים יכולה להביא לעונש מאסר של עד 3 שנים.

במהלך ההליך בבית הדין הצבאי, תינתן למשרת המילואים הזדמנות להסביר את נסיבות היעדרותו, לרבות גורמים אישיים כמו עיסוקים שונים או קשיים משפחתיים שהקשו עליו במילוי חובותיו לשירות מילואים. בעוד שהפרקליטות מודעת לאתגרים כאלה, היא מדגישה את העובדה שכל חיילי המילואים נתקלים במכשולים דומים אך עדיין ממלאים את חובותיהם. לכן, המטרה היא להעניש בחומרה את מי שנוקטים בגישה פסיבית ונעדרים משירות מילואים שלא ברשות.

בהתאם לכך, חייל מילואים שלא נוקט ביוזמה הדרושה לשמירה על קשר עם יחידתו והתעדכנות מולה כאשר צווי מילואים לא מגיעים לידיו או כשאין באפשרותו להתייצב במועדים אליהם הוא זומן, מעמיד את עצמו בסיכון להעמדה לדין בגין עבירת השתמטות ממילואים. אם חייל מילואים לא יצר קשר עם יחידתו במשך תקופה העולה על ארבע שנים, הוא עלול לעמוד לדין בבית משפט צבאי בגין עבירה זו.

המסייעת - משרד עורך דין צבאי
סיוע משפטי מוביל בתחום הצבאי
לייעוץ חייגו:
072-372-6708
Asset 17 (2)

 

כיצד עורך דין צבאי יכול לסייע למשרתי מילואים העומדים לדין בגין עריקות?

אם אתם משרתי מילואים המתמודדים עם האשמות של עריקה משירות מילואים, יש חשיבות מכרעת לפנות לעזרה של עו"ד צבאי מוסמך, מוקדם ככל האפשר. עורך דין מיומן יבחן בקפדנות את התנהלות החקירה, ויוודא כי כל ההליכים המשפטיים בוצעו כהלכה. זאת תוך בדיקת גורמים כמו מסירה נאותה של הזימונים למילואים, המגובה באישור ותיעוד תומך. על ידי ערעור על כל ליקוי בתחומים אלה, עורך הדין יכול להגדיל משמעותית את הסיכויים להימנע מהרשעה. לכן המומחיות של עורך הדין הנבחר בניווט במערכת המשפט הצבאית והגנה על זכויות מיוצגיו, תהיה חשובה לאין ערוך.

זכרו: חיפוש יזום של עורך דין צבאי עם התמחות בתיקי עריקות ממילואים, יאפשר לכם לבנות אסטרטגיית הגנה חזקה המותאמת לראיות הספציפיות במקרה שלכם. אל תתמודדו עם ההאשמות לבד – התייעצו עם עורך דין צבאי שיוכל לספק לכם את ההדרכה, ההגנה והייצוג הדרושים כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית בתיק.

 

ההגנה המשפטית שיכולה לשחרר נאשמים בעריקות מילואים מעונש

עורך דין צבאי יכול למלא תפקיד מכריע בהבטחת התנהלות הוגנת ותקינה של החקירה הצבאית מול עריק המילואים שהוא מייצג. עורך הדין המלווה משרת מילואים העומד לדין בגין עריקות מילואים, יבחן היבטים שונים הנוגעים להשתלשלות האירועים במקרה הנדון, כמו בדיקה האם פקודת המילואים נשלחה לכתובת הנוכחית של חייל המילואים כפי שנרשמה במאגר המידע של צה"ל, האם הצו נחתם על ידי גורם מוסמך בצבא ועיון בתיעוד שמסרה הפרקליטות הצבאית בעניין שליחת הזימון במועד. בדיקת הנתונים הללו בידי עורך דינו של הנאשם בעריקות משירות מילואים, היא קריטת להצלחת התיק.

שכן, כדי להבטיח הרשעה בעריקה, על הפרקליטות הצבאית מוטלת החובה להוכיח את כל הגורמים הללו. בהתאם לזאת, אם עורך הדין יערער בהצלחה על אחד מהרכיבים הללו, קיים סיכוי סביר להימנע מהרשעה בעריקה מצה"ל לפי סעיף 94 של חוק השיפוט הצבאי.

 

הגשת בקשה לשחרור ממילואים כחלופה לסיכונים הגלומים בעריקות מילואים

צה"ל רואה בגיוס ובמילוי ההתחייבויות הצבאיות של חייליו, חשיבות עליונה. לכן גם היעדרויות משירות מילואים, בין שמדובר על השירות הסדיר ובין שמדובר על שירות המילואים, אינן מתקבלות בהבנה רבה. בהתאם לכך, כדי להימנע מעמידה לדין על עריקות מילואים, חיוני שחיילי מילואים יעשו ככל יכולתם בכדי להימנע מהיעדרויות בלא באישור. פנייה לסיוע מעורך דין צבאי יכולה לסייע לחיילי מילואים לקבל פטור משירותם במילואים בהתאם לצורך ככל שישנה עילה מוצדקת לקבלתו ולסייע לערער על בקשות לפטורים שלא אושרו.

למותר לציין כי זוהי אחריותו של משרת המילואים לידע את הצבא בכל בעיה המונעת ממנו להתייצב לשירות המילואים בהתאם לצו שנשלח אליו, וכן לעדכן את יחידתו בשינויי כתובת ולהתעדכן מולה מדי שנה וחצי, כדי לוודא שהזימונים מגיעים אליו במועד. רק כך ניתן להימנע מעריקות מילואים ומהסנקציות שהיא גוררת.

 

מאילו שיקולים יכולים להשפיע על חומרת העונש שייקבע לעריק המילואים?

חומרת העונש על עריקה בשירות מילואים מושפעת מגורמים כמו מספר ההיעדרויות מזימונים שונים לשירות המילואים ומשך כל היעדרות. על סמך גורמים אלו ניתן להחמיר את רמות הענישה של משרת המילואים וההשלכות שבהן הפרט יישא בעקבות הרשעתו. אולם כאמור לעיל, במקרים מסוימים, עו"ד צבאי יכול להביא לביטול האישומים כנגד משרת המילואים, באמצעות בחינת התנהלות החקירה ופרטי האישומים באופן מדוקדק.

עורך הדין בוחן גורמים הנוגעים לצווי המילואים הנדונים, כמו שליחת צווי המילואים בצורה תקינה לכתובת משרת המילואים בהווה, אישור הצו בידי הגורמים הרלוונטיים בצבא והתיעוד שנמסר על ידי הפרקליטות הצבאית. על ידי ערעור על כל פגם בהקשרים הללו, עשוי עורך הדין לשפר את הסיכויים לביטול הרשעת משרת המילואים וענישתו.

 

מיהו עריק מילואים ומהי עריקות מילואים? סיכום

צה"ל נוהג להחמיר עם עריקי מילואים, הגם שמדובר באזרחים מן השורה שהשלימו זה מכבר את שירות החובה שלכם. לפיכך, חיוני מאוד להימנע ככל הניתן מעריקות מהשירות או לכל הפחות – לבצע בקרת נזקים מושכלת באמצעות עורך דין צבאי, במידה והדבר כבר קרה. כדאי לדעת כיצד להתנהל אל מול האישומים בעריקות ממילואים באופן שלא יסב לכם נזק מיותר, חשוב להיוועץ בעו"ד צבאי עם היכרות מעמיקה עם מערכת המשפט הצבאית והדין הצבאי הרלוונטי לעריקי מילואים.

עו"ד צבאי טוב יכול לא אחת לסייע למשרתי מילואים גם לקבל פטור משירות המילואים שלהם. מדובר בצעד יזום שיכול לסייע לחסוך מכם עונשים חמורים והשלכות ארוכות טווח

"המסייעת" היא עורכת דין צבאית בעלת שם, המתמחה בייצוג משפטי איכותי ואכפתי למשרתי המילואים העומדים לדין בגין עריקה. משרדנו מבין לעומק את המורכבות של המערכת הצבאית ופועל במסירות בכדי להבטיח שזכויות מיוצגיו לא תיפגענה בשום שלב בהליך החקירתי או המשפטי בצבא. פנו אלינו כבר כעת על מנת לקבל את ההגנה שמגיעה לכם.

חשוב לדעת שזו אחריותו של משרת המילואים לעדכן את הצבא על כל שינוי כתובת מגורים. לכן טענה לאי הגעתם של זימוני מילואים לכתובתו של הפרט בהווה, איננה קבילה. עוד נקבע בתקנות שירות הביטחון כי מחובתו של משרת המילואים, להתעדכן בצורה יזומה מול יחידת המילואים שלו אחת לכ- 18 חודשים, במידה ולא הגיע אליו זימון לשירות במילואים.

חייל מילואים שיערוק משירות המילואים שלו עלול לעמוד בפני השלכות חמורות. הוא עשוי להיות מואשם בעבירת עריקות המובילות לפתיחה בהליכים משמעתיים בהובלתו של קצין יחידה בכיר, שבהם חומרת העונש נגזרת מתדירות העבירה. אם לחייל מילואים יש היסטוריית היעדרויות חוזרות ונשנות מגיוסי מילואים, הוא צפוי להיעצר על ידי המשטרה הצבאית ולעמוד לדין בבית דין צבאי. העונש הקבוע על עבירה זו יכול להגיע עד ל-3 שנות מאסר.

מאמרים נוספים בנושא
עונש על נפקדות ממילואים
עונש על נפקדות ממילואים

מדי שנה, אלפי חיילי מילואים נקראים להתייצב לשירות בן מספר ימים או שבועות, כדי לתגבר את כוחות הסדיר ולאייש תפקידים חיוניים. אולם, לא תמיד חיילי

עונש על עריקות מהצבא
עונש על עריקות מהצבא

עריקות מהצבא היא תופעה חמורה שצה"ל פועל למיגורה בדרכים שונות ומגוונות. במאמר זה נסביר מהי בעצם עריקות מהצבא, מהן הסיבות השכיחות לעריקות, כיצד מתמודדים עם

סגירת תיק עריק מילואים ללא משפט
סגירת תיק עריק מילואים ללא משפט

עבירת עריקות מילואים נושאת עמה סטיגמה חברתית ומשפטית כבדה. רבים חוששים ובצדק, מההשלכות המשפטיות החמורות של העריקה, העלולות להוביל למאסרו בפועל של העריק. עם זאת,

צו 8 בזמן מלחמה

ישראלים רבים נקראים לשרת בכוחות המילואים בימים קשים אלו, כחלק מגיוס החירום הלאומי המתבצע על רקע מלחמת "חרבות ברזל". עקב כך, רבים פונים אל משרדנו