החמרה בעונשים משפטיים של עריקים בתקופת המלחמה

עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" באוקטובר 2023, החליט צה"ל לנקוט בצעדים חריגים להתמודדות עם תופעת העריקים משירות צבאי – ובכלל זה החמרה בעונשים משפטיים של עריקים בתקופת המלחמה. מה צפוי בעקבות מהלך זה לחיילי חובה, קבע ומילואים שנעדרו שלא כדין מיחידותיהם הצבאיות בתקופה זו? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

החל מה- 1 בדצמבר 2023 – החמרה באכיפה כלפי עריקים בתקופת הלחימה

עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", חיילי צה"ל בשירות סדיר, קבע ומילואים גויסו למאמץ הלחימה בכל החזיתות. חיילי מילואים רבים התייצבו ביחידותיהם, ואחרים שכבר אינם במילואים ביקשו להתנדב ולסייע במאמץ המלחמתי למרות זאת. במקביל, חיילים רבים שנעדרו קודם לכן משירותם בצבא, הצטרפו מיוזמתם עם פרוץ הקרבות, שולבו ביחידות ומשתתפים באופן פעיל בלחימה מאז.

יחד עם זאת, מיעוט של משרתים בסדיר ובמילואים לא התייצבו בניגוד לדרישה. היעדרות משירות בעת מלחמה היא בעלת חומרה מיוחדת, לנוכח השלכותיה הקשות, המבטאות גם הפרה של ערכי הסולידריות והשוויון הנדרשים ביתר שאת בעתות לחימה.

בעקבות כך, בפרקליטות הצבאית הוחלט בתיאום עם אגף כוח אדם, להקשיח משמעותית את האכיפה כנגד עריקים בצבא.

המדיניות המחמירה נכנסה לתוקף ב-1 בדצמבר 2023 תוך נקיטת גישה מחמירה כלפי מי שלא ניצל את הזמן להתייצבות, ומגמה לנקיטת הליכים פליליים כנגד עריקים שהחלו בהיעדרות משירות סדיר או מילואים לאחר 7 באוקטובר 2023.

רגע, מה זו עריקות מהצבא?

עריקות פירושה היעדרות מהשירות בצבא מכל סיבה, ללא אישור לכך. הדבר כולל: השתמטות מהשירות, בריחה מהבסיס כאשר החייל אמור להימצא בו וכן אי התייצבות למילואים או כל צו אחר.

מהן הסיבות הנפוצות לעריקות מהשירות הצבאי?

ישנן מספר סיבות נפוצות לעריקות מהצבא וביניהן: קשיים נפשיים המתפתחים בעקבות השירות, כמו יחס שלילי מהחברים ליחידה או המפקדים, געגועים הביתה ועוד. לעיתים הדבר מתרחש על רקע קשיים כלכליים שמובילים חיילים להעדיף עבודה על פני שירות צבאי. בנוסף, ישנם חיילים שבוחרים בעריקות מטעמי אידיאולוגיה פצפיסטית, או חוסר רצון לתרום למדינה, ולכן מחליטים להימנע משירות.

מתי חייל מוגדר בתור עריק מהצבא?

עד לא מזמן, הגדרתו של חייל כעריק נקבעה על פי משך זמן ההיעדרות שלו מהצבא.
חייל הנעדר לתקופה העולה על 21 ימים הוגדר כעריק, בשונה מחייל שנעדר לפרק זמן קצר יותר, שהוגדר כנפקד.

למרות שלאחר 21 ימים החייל כבר הוגדר עריק, שפיטתו בבית משפט צבאי בגין עבירת העריקות הייתה מתקיימת רק לאחר 45 ימי נפקדות.

מה היה העונש המקובל בגין עריקות לפני אירועי מלחמת "חרבות ברזל"?

עריקות מהצבא היא עבירה חמורה, ולכן ברוב המקרים השופטים אינם מפגינים סלחנות כלפי עריקים אלא מטילים עליהם עונשים כבדים.

גם לפני מלחמת חרבות ברזל,  עריק שנעדר במשך יותר מ- 75 ימים משירותו הצבאי, היה נשפט בבית דין צבאי, שם בנוסף לעונש שנקבע לו, הוסף לתיקו גם רישום פלילי במשטרה. זאת בנוסף לקבלת עונש של שנות מאסר ארוכות בגין מעשיו, שיוכל היה להגיע במקרים מסוימים גם עד חמש עשרה שנה.

כמובן, לרישום פלילי צבאי כשלעצמו, השלכות מרחיקות לכת על החייל או משרת המילואים. אדם עם רישום כזה עלול שלא להתקבל למשרות אזרחיות רבות בעתיד, מכיוון שהדבר פוגע במעמדו ותדמיתו ומתייג אותו כאדם בעייתי ועבריין.

העברת הליך השיפוט מתוך היחידה אל בתי הדין הצבאיים בעקבות הלחימה

בשל המצב הנוכחי, חלה החמרה בהקשר לטיפול המשפטי במקרי עריקות מהצבא. מקרים אלה כעת מובאים לדין בבתי דין צבאיים, בעוד שבעבר עריקים נשפטו בדין משמעתי בגין תקופות של עד 100 ימי היעדרות. כיום בתקופת לחימה,גם הענישה לעריקים בשירות סדיר הוחמרה, כך שרף ההעמדה לדין פחת ל- 21 ימים בלבד, במקום 100 ימים.

כמו כן הוחמרה הענישה על עריקות מקו"ם, כאשר רף ההעמדה לדין ירד ל- 21 יום בלבד במקום 180 ימים. בעקבות מהלכים אלו, עריקות של חודש אחד עלולה כעת לגרור חודשי מאסר רבים.

הרקע לקבלת ההחלטה בצה"ל על החמרה בעונשים משפטיים של עריקים בתקופת המלחמה

כיום ישנם כ- 2,000 חיילים המוגדרים כעריקים בצה"ל, רובם בשירות חובה, כאשר החלק הארי מהם ערק עוד לפני אירועי ה- 7 באוקטובר 2023. מאות מהעריקים הם מכוחות המילואים.

לנוכח נתונים אלו והמצב הביטחוני הרגיש במדינת ישראל מאז תחילת אירועי הלחימה ביישובי עוטף עזה, כחודשיים לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", צה"ל החליט להחמיר את הענישה נגד חיילים עריקים שלא הגיעו ליחידותיהם. 

יש לציין כי ההחלטה לגבי ההחמרה ביחס לעריקים מהצבא, הגיעה לאחר שכחודש לפני כן, צה"ל החליט דווקא להקל על עריקים שיחזרו לשירות וישתתפו במאמץ המלחמתי. רבים מהעריקים ניצלו את ההזדמנות הזו והתייצבו ביחידותיהם, כולל לוחמים רבים. כתבי אישום צפויים להיות מוגשים נגדם רק לאחר המלחמה, תוך התחשבות ניכרת בתרומתם, במסגרת קביעת עונשם.

בצה"ל הדגישו כי אין זה מקובל כי בו בזמן שחיילי מילואים רבים שלא שירתו כחלק מהכוחות הסדירים התנדבו לחזור לשירות, להסתכן ולהילחם בכל החזיתות למען המדינה ותושביה – ישנם עדיין חיילים רבים הנעדרים משירותם הצבאי בניגוד לחוק. 

כאן המקום להזכיר כי היעדרות משירות צבאי בעת מלחמה היא בעלת חומרה מיוחדת, נוכח ההשלכות הקשות שלה, המשקפות גם הפרה של ערכי הסולידריות והשוויון הנדרשים ביתר שאת בזמן לחימה.

על רקע זה, החל מה- 1 בדצמבר 2023, הוגברה האכיפה והענישה נגד עריקים מהצבא. עוד הוחלט כי המדיניות המחמירה תתעצם עוד יותר ככל שהלחימה תימשך, וכי היא תעמוד בתוקפה עד ביטולה או עדכונה, ותגבר על כל הנחיה קודמת בנוגע לאכיפה בתיקי עריקות מהצבא.

מהו רף הענישה הנוכחי לעריקים מהצבא?

יחס הענישה החדש שנקבע בעקבות ההחלטה על החמרה בעונשים משפטיים של עריקים בתקופת המלחמה, נע בין יום ל- שלושה ימים של מאסר בפועל לחייל שהורשע בעריקות, על כל יום היעדרות. זאת לעומת תקופות מעצר קצרות יותר שהיו נהוגות בעקבות הרשעה בעבירת עריקה מהצבא בעבר. 

כמו כן, הוחלט באופן גורף לנקוט בהליכים פליליים נגד מי שהתחיל להיעדר משירות סדיר או ממילואים לפני ה- 7 באוקטובר ולמרות פרוץ המלחמה לא סיים את ההיעדרות עד ה- 1 בדצמבר 2023. במסגרת זו הוחלט כי הוספת הרישום הפלילי לעריקים תתבצע ללא קשר לגובה העונש שיוטל עליהם בפועל.

להלן טבלה המסכמת את אופן ההחמרה בעונשים של עריקים מהצבא בתקופת המלחמה:

סוג עריק שינוי ברף ההעמדה לדין
עריקי סדיר הורדה מרף העמדה לדין של 100 ימים ל- 21 ימי עריקות מצה"ל
עריקי בקו"ם הורדה מרף העמדה לדין של 180 ימים ל- 21 ימי עריקות מצה"ל
עריקי מילואים וצו 8 ענישה החל מהיום ה- 14 או ה- 20 להיעדרות, בהתאם לנסיבות הפרטניות

שינויים אלה יחולו על מי שהיעדרותו מהשירות הצבאי החלה לפני המלחמה ולא התייצב עד לתאריך ה- 1.12.2023.

באשר לחיילי מילואים שקיבלו צו 8 ונעדרו משירותם בצבא החל מה- 7 באוקטובר 2023, אלו יועמדו לדין בגין עריקותם במסגרת בית דין צבאי, וצפויים לקבל עונש של מספר חודשי מאסר בפועל.

האם מדיניות ההחמרה בעונשי העריקים תחול על כל חייל שנעדר מהשירות ללא יוצא מן הכלל?

מטבע הדברים, כל מקרה של עריקות ייבחן לגופו תוך התחשבות בנסיבות הספציפיות. במסגרת זו ייבדק האם מאחורי העריקות עמדו טעמים הקשורים למלחמה בכלל, ובפרט לאירועי ה- 7 באוקטובר 2023.

כך למשל, בצבא הבהירו כי ההחמרה והאכיפה המחודשות לא יחולו על חיילים שמתקשים לשוב לשירות לאחר שחוו באופן אישי את האירועים בבסיסים ב- 7 באוקטובר. הטיפול בחיילים אלה יהיה פרטני ומותאם לכל מקרה לגופו.

לסיכום

ההחלטה על החמרה בעונשים משפטיים של עריקים בתקופת המלחמה הנוכחית, מבטאת שאיפה מצד צה"ל לשמור על המשמעת והמוטיבציה דווקא בתקופה הקריטית של הלחימה ברצועת עזה ובצפון הארץ. עם זאת, המציאות מורכבת, וישנם מקרים בהם ניכר כי לחיילים היו סיבות מוצדקות להיעדר משירותם. אם נתקלתם בקושי להתמודד עם ההליך המשפטי או הענישה בגין אי התייצבותכם ליחידתכם הצבאית בתקופת המלחמה, זה הזמן לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי במשרד עו"ד צבאית "המסייעת". לפרטים נוספים – אל תהססו לפנות אלינו כעת.

מאמרים נוספים בנושא
סגירת תיק עריק מילואים ללא משפט
סגירת תיק עריק מילואים ללא משפט

עבירת עריקות מילואים נושאת עמה סטיגמה חברתית ומשפטית כבדה. רבים חוששים ובצדק, מההשלכות המשפטיות החמורות של העריקה, העלולות להוביל למאסרו בפועל של העריק. עם זאת,

עריקות ממילואים
עריקות ממילואים

עריקות ממילואים היא עבירה חמורה בעלת השלכות משפטיות משמעותיות. כאשר חייל מילואים לא מתייצב למילואים בהתאם לצו שקיבל, הוא עלול לעמוד בפני כתב אישום פלילי

עריקות ממילואים – איך להתנהל
עריקות ממילואים – איך להתנהל

כאשר משרת מילואים איננו מתייצב בזמן לשירות ביחידת המילואים שאליה שובץ על פי צו המילואים שנשלח אליו, הוא חשוף להליכים משמעתיים בצבא ואף לעמידה לדין