הוצאת נשק מרשות הצבא

הוצאת נשק מרשות הצבא מהווה עבירה חמורה הנחשבת להפרת אמון מצד אחד, ולסיכון ביטחוני מצד שני. במאמר זה נסקור את הרציונל העומד מאחורי הענישה המחמירה על עבירה זו, את הגדרתה המשפטית, הזכויות העומדות לנאשם וכן את העונשים הצפויים בגינה – החל ממאסרים ממושכים וכלה בהורדה בדרגה עבור חיילים וקצינים.

 

הידעתם? הוצאת נשק מרשות הצבא מהווה עבירה פלילית

כאשר חיילים יוצאים מהצבא, הם לעיתים לוקחים איתם פריטי נשק, תחמושת או ציוד צבאי אחר כמזכרות או מתוך רצון להחזיק בהם. למרות שהמניעים עשויים להיות תמימים, התופעה מהווה בעיה משמעותית.

ראשית, הוצאת נשק מבסיס צבאי ללא אישור היא עבירה פלילית חמורה, כשאר עבירות הנשק בצה"ל. שנית, אחזקה לא חוקית של נשק על ידי אזרחים יכולה להוות סיכון בטיחותי, ושלישית, אובדן שליטה על נשק ותחמושת צבאיים עלול לאפשר את נפילתם לידיים לא נכונות, כולל גורמי פשיעה או טרור.

לפיכך, על הצבא לנקוט באמצעים משפטיים על מנת למנוע הוצאת נשק שלא כדין מרשותו. רק בדרך זו צה"ל יכול להבטיח שהנשק יישאר היכן שהוא צריך להיות – בידי כוחות הביטחון.

 

כיצד מתייחס הדין הצבאי לעבירות של הוצאת נשק מרשות הצבא?

הוצאת נשק או ציוד צבאי מבסיסי צה"ל ללא אישור ייעודי לכך, היא עבירה חמורה ביותר בראי המשפט הצבאי. הסיבה לכך היא משולשת:

  1. מדובר בהפרת אמון מול המערכת הצבאית – שכן הנשק והתחמושת הופקדו בידי החיילים לצורך משימותיהם הצבאיות בלבד.
  2. סיכון ביטחוני – ישנו חשש ממשי לשימוש לרעה בנשק זה על ידי גורמים פליליים וגופי טרור.
  3. פגיעה במוכנות הצבאית – הוצאת הנשק פוגעת במוכנות המבצעית של הצבא וביכולתו לאמן את חייליו כראוי.

על כן, בתי הדין הצבאיים מטילים עונשים כבדים על עבירה זו, החל מחודשים ארוכים של מאסר בפועל ועד ל-15 שנות מאסר מקסימליות. הענישה תלויה בנסיבות המקרה ובחומרתו, אך המסר ברור – הוצאת נשק שלא כדין מרשות הצבא, היא פגיעה חמורה בביטחון מדינת ישראל.

זאת ועוד – גם אדם שמקבל, מחזיק או מסתיר נשק שהוצא שלא כדין מרשות צה"ל הוא שותף מלא לעבירה בראי הדין הצבאי, ודינו כדין מי שהוציא את הנשק בעצמו.

 

מה נחשב כנשק לעניין זה?

הוצאת כלים או אמצעי לחימה מבסיסי צה"ל היא כאמור לעיל, עבירה חמורה, וזאת בין אם מדובר בנשק חם ובין אם באביזרים וציוד עזר צבאי.

על פי החוק הצבאי, "נשק" מוגדר באופן רחב, וכולל למעשה כל פריט המשמש למטרות לחימה או סיוע בלחימה.

לכן, גם הוצאה מבסיס של חלקי נשק, תחמושת, אמצעי ראיית לילה, מכשירי קשר, חלקי מטוס קרב ועוד – כל אלה נחשבים לעבירה פלילית שעונשה חמור. העונש זהה בין אם הוצא פריט שלם ובין אם רק חלק ממנו.

לפיכך, יש להקפיד שלא להוציא דבר מבסיס צבאי ללא אישור, שכן מדובר בעבירה של הוצאת נשק לכל דבר.

המסייעת - משרד עורך דין צבאי
סיוע משפטי מוביל בתחום הצבאי
לייעוץ חייגו:
072-372-6708
Asset 17 (2)

 

אילו פעולות נחשבות כהוצאת נשק מהצבא לפי הדין הצבאי?

הוצאת נשק מבסיס צבאי, או החזקתו שלא כדין, מהווה עבירה פלילית חמורה על פי החוק הצבאי.

כל פעולה הכרוכה בהעברת נשק מחזקתו החוקית של חייל לידיים אחרות, גם אם זמנית, יכולה להיחשב כעבירה. זאת ללא קשר למניע או למטרה שעמדו מאחורי ההעברה.

אפילו מי שקיבל נשק כזה לידיו ללא ידיעה מוקדמת, מחויב על פי חוק להשיבו מיידית לבעליו או למפקדה. אי השבת הנשק תיחשב אף היא לעבירה פלילית.

לפיכך, יש לנהוג בזהירות רבה בכל הקשור להחזקה, העברה או קבלת נשק צבאי. זכרו שכמעט כל פעולה מחוץ לנהלים הצבאיים המחמירים, טומנת בחובה אחריות פלילית אישית.

 

האם חייל שהוציא נשק מהצבא יעמוד לדין משמעתי או דין צבאי?

הוצאת נשק מבסיס צבאי היא כמעט תמיד עילה להגשת כתב אישום פלילי בבית דין צבאי.
יחד עם זאת, במקרים בהם הנסיבות הן קלות במיוחד – לדוגמה הוצאה בשוגג ללא כוונה פלילית, החזרת הנשק באופן מיידי וכדומה – הענישה יכולה להסתכם בהליך משמעתי פנימי בלבד בתוך היחידה.

השיקולים העיקריים בהחלטה האם להגיש כתב אישום הם: מידת התכנון המוקדם, המניע שעמד מאחורי המעשה, סוג הנשק ומידת הסיכון שנשקף ממנו, מספר המעורבים ועוד. אולם המניע למעשה הוא הגורם הקריטי ביותר שנלקח בחשבון.

לכן, ברוב המוחלט של המקרים מדובר בעבירה פלילית לכל דבר שמחייבת העמדה לדין צבאי. היוצאים מן הכלל הם נדירים.

למאמר בנושא ייצוג חיילים בעבירות נשק ומשחקים בנשק, לחצו >>>

 

נסיבות מקלות לעניין הוצאת נשק מרשות הצבא

לעניין הוצאת נשק מרשות הצבא, קיימות נסיבות מקלות במקרים מסוימים, לדוגמה:

  • מי שהוציא נשק בשוגג – למשל, השאיר אותו בטעות בתיקו בעת חופשה. במקרה כזה, בית הדין יביא בחשבון את חוסר הכוונה והרשלנות "התמימה".
  • מי שהוציא נשק עקב טעות בהבנת הנהלים, אי הבנה של הפקודות או חוסר ניסיון – גם כאן יילקחו נסיבות אלה בחשבון בעת גזירת הדין.
  • מי שדיווח על הנשק מיד כשגילה אותו ברשותו – בכפוף לכך שהוא פעל בתום לב כדי להחזירו לידי הצבא.

לאור האמור לעיל, חשוב לבדוק היטב את הנסיבות בכל מקרה לגופו טרם האשמת אדם בעבירה חמורה זו. יחד עם זאת, החזקה או קבלה של נשק גנוב היא אסורה בהחלט.

 

מה כדאי לעשות אם נחשדתם או נאשמתם בעבירת הוצאת נשק מרשות הצבא?

כפי שהזכרנו קודם, הוצאת נשק או תחמושת מבסיסי צה"ל היא עבירה חמורה, שעונשה יכול להגיע עד 15 שנות מאסר בפועל. לכן, יש לנקוט משנה זהירות ולמנוע כל אפשרות כזו.

אם בכל זאת, בשוגג או במחדל, נוצר מצב בו נשק או תחמושת הגיעו לידיים אזרחיות שלא כדין – יש לפעול מיידית להשבת הציוד לצה"ל, תוך דיווח מלא ושקוף.

כמו כן, אם כבר נפתחה חקירה פלילית בנושא – חיוני להיוועץ בעורך דין צבאי מקצועי אשר ילווה את הנאשם, יציג את גרסתו כראוי מול שלטונות הצבא וינסה לצמצם ככל האפשר את הנזקים.

 

אילו שיקולים נלקחים בחשבון בעת קביעת העונש לחייל שהורשע בהוצאת נשק מרשות הצבא?

ישנן רמות שונות של חומרה בהקשר להוצאת נשק מבסיסי צה"ל. המשתנים העיקריים הקובעים זאת הם:

  1. סוג העבירה – ישנן דרגות שונות של חומרה בהקשר להוצאת נשק מרשות הצבא. כך לדוגמה, קיימים הבדלים ברמת החומרה המיוחסת להוצאה פיזית של נשק מבסיס ללא אישור לבין מכירת נשק לגורמים עוינים.
  2. המניע להוצאה – האם היה מדובר ברשלנות גרידא או בכוונה למכור / להעביר הלאה את הנשק. כמובן שהללו מהווים הבדל משמעותי מבחינת הענישה.
  3. גורל הנשק המוצא – האם הוחזר לידי הצבא במהרה או שמא הועלם לחלוטין.

לאור כל הנ"ל, ברור כי בתי הדין הצבאיים לוקחים בחשבון את מכלול הנסיבות בטרם גזירת הדין על חיילים שהואשמו בהוצאת נשק מרשות הצבא. יחד עם זאת, מדובר בעבירה חמורה שהעונש עליה הוא מאסר בפועל לתקופה ארוכה במקרים רבים.

 

לסיכום

הוצאת נשק מבסיס צבאי היא עבירה חמורה שהעונש עליה יכול להגיע עד 15 שנות מאסר. לכן, חיוני להיוועץ בעורך דין צבאי מקצועי שידע לייצג את הנאשם בצורה מיטבית. למשרד עו"ד צבאית המסייעת, למעלה משני עשורי ניסיון בדין הצבאי, יכולת לספק לכם ייצוג משפטי איכותי לאורך כל הדרך. למידע נוסף – פנו אלינו כעת.

מאמרים נוספים בנושא
עונש על שימוש בסמים בצבא
עונש על שימוש בסמים בצבא

צה"ל הוא הארגון המרכזי במדינת ישראל אשר אמון על ביטחון המדינה ותושביה. לכן מהחיילים המשרתים בו מצופה רמה גבוהה של משמעת ואחריות. מבחינת הדין הצבאי,

משפט צבאי - מה עושים ואיך זה מתנהל
משפט צבאי – מה עושים ואיך זה מתנהל?

כאשר חיילים בצה"ל מוצאים את עצמם מול הליכים משמעתיים או פליליים, הם נכנסים לעולם המשפט הצבאי. משפט צבאי מתבצע מול מערכת המשפט הייחודית לצבא, המטפלת

מידע לנפגעים על רקע מיני בצה"ל
מידע לנפגעים על רקע מיני בצה"ל

פגיעה מינית בצה"ל היא תופעה כואבת ונפוצה הפוגעת בחיילים ובחיילות רבים מדי שנה. לכן במאמר זה נספק מידע לנפגעים על רקע מיני בצה"ל, נסקור את

הטרדות מיניות בצה"ל
הטרדות מיניות בצה"ל

הטרדות מיניות בצה"ל הן תופעה חמורה ובעייתית הפוגעת בכבודם, בשלמות גופם ובבריאותם הנפשית של חיילים וחיילות רבים. למרות שהחוק הצבאי אוסר בתוקף על כל סוג

אמצעי חקירה סמויים של מצ"ח
אמצעי חקירה סמויים של מצ"ח

מצ"ח, המשטרה הצבאית החוקרת, מופקדת על חקירת עבירות פליליות בצה"ל. בארגז הכלים של חוקריה ניתן למצוא גם אמצעי חקירה סמויים של מצ"ח, המאפשרים להם לאסוף

ועדת סמים בצה"ל

ועדת סמים בצה"ל היא גוף ייחודי המהווה גורם משמעותי בהבטחת כשירות החיילים המשרתים בצבא. הוועדה, הפועלת במסגרת מיט"ב (אכ"א), דנה במקרים של חיילים שהורשעו בעבירות