ביטול צו 8

שירות המילואים הוא נדבך מרכזי בהגנת מדינת ישראל, המסתמך על אזרחים שסיימו את שירותם הצבאי הסדיר ועדיין כשירים ומסוגלים להיקרא לדגל בעת הצורך. עם זאת, לעיתים מתעורר הצורך לבטל את צו המילואים מסיבות מוצדקות, ובפרט כאשר מדובר בגיוס חירום מיידי, שאליו משרתי המילואים לא בהכרח היו ערוכים מראש. בשורות הבאות נסביר מתי וכיצד ביטול צו 8 מתאפשר ומתי כדאי לפנות לסיוע משפטי של עו"ד צבאי בנושא זה.

 

מהו צו 8 והאם חובה לציית לו?

צו 8 הוא הכינוי הרווח בציבור לצו גיוס מיוחד למילואים. הצו מאפשר למערכת הביטחון לתגבר במהירות את כוחות המילואים בשעת חירום, על ידי זימון מילואימניקים לשירות ללא התראה מוקדמת. הצו הוא כלי חריג הננקט רק בנסיבות ביטחוניות קיצוניות, כאשר ביטחון המדינה מחייב זאת, כפי שאנו רואים בימים קשים אלו, של מבצע "חרבות הברזל".

ככלל, שירות המילואים הוא חובה על פי חוק עבור רוב האזרחים בישראל. צו 8 המוצא בעתות משבר לאומיות, מחייב את מקבלי הזימון למילואים אף יותר. קרי, חובה לציית לצו זה על פי החוק ובאופן מיידי, למעט בנסיבות חריגות שלגביהן נרחיב בהמשך המאמר.

אדם שלא יתייצב לצו 8 מבלי שפעל בערוצים הרלוונטיים לביטולו, עשוי לעמוד בפני סנקציות משפטיות מול בית דין צבאי.

 

האם אי קבלת צו מילואים בדואר מובילה לביטולו?

לא. גיוס חירום המתבצע בעזרת צו 8, איננו כפוף להוראות החוק החלות על גיוסי מילואים בעתות שגרה. להבדיל מגיוסי מילואים שגרתיים, צו 8 איננו נשלח בדואר, היות ומדובר על גיוס מיידי, הכרחי ודחוף שאין מקום להתעכב בביצועו. בהתאם לכך, לא ניתן לטעון לכך שהצו לא נשלח כמקובל באמצעות דואר רשום ולפיכך, משרת המילואים לא התייצב במועד ובמקום שנקבעו לו, כחלק מגיוס החירום הלאומי.

 

כיצד מתייחס הדין הצבאי אל צו 8 בזמן מלחמה?

באופן מפתיע, המושג "צו 8" איננו קיים כלשונו בדין הצבאי. למעשהו זהו מונח שגור בציבור הישראלי המתייחס לגיוס חירום מיוחד של אנשי מילואים, המתבצע מחוץ למסגרת גיוסי המילואים הרגילים שמתבצעים בשגרה.

מקורו של מונח זה הוא בסעיף 8 ההיסטורי בחוק הצבאי משנת 1949, אשר הסמיך גיוס מילואימניקים בישראל בעתות משבר לאומיות. מאז אותם ימים עבר הסעיף אי אלו שינויים עד שבשנת 2008 חוק שירות המילואים נחקק והסדיר את הוראות גיוסי החירום באופן פורמלי.

בהתאם לחקיקה העדכנית, בנסיבות חירום ולהבטחת ביטחון המדינה, שר הביטחון רשאי באישור הממשלה להוציא צו הקורא למילואימניקים להתייצב מיידית לשירות, במקום ובזמן הנקבעים. על המגויס להיענות לצו ולשרת כל עוד הוא בתוקף.

בקצרה, צו 8 מאפשר גיוס דחוף של כוחות מילואים, מעבר לנהלים הרגילים, בעת הצורך הלאומי. על המגויס להיענות באופן מיידי.

המסייעת - משרד עורך דין צבאי
סיוע משפטי מוביל בתחום הצבאי
לייעוץ חייגו:
072-372-6708
Asset 17 (2)

 

הידעתם? אי התייצבות לצו 8 נחשבת כעבירת עריקות על פי הדין הצבאי והיא ברת עונשין

חוק שירות המילואים קובע כי מילואימניק שזומן לשירות, בין אם בצו רגיל ובין אם בצו 8, נחשב מבחינת החוק כמי שנמצא בשירות ממועד ההתייצבות. מנגד, מילואימניק שלא התייצב ללא הצדקה מספקת, נחשב כאילו עזב את השירות שלא כדין.

פירוש הדבר היא כי אי התייצבות לשירות מילואים מבלי להסדיר זאת בהליך לביטול צו , מהווה עבירה על החוק הצבאי. חייל מילואים שבחר במכוון להתעלם מצו הגיוס שלו ייחשב כ"עריק מילואים". פירושו שהמילואימניק נדרש להתייצב עם קבלת הצו, אחרת הוא חשוף להליכים פליליים בבית דין צבאי בגין עריקה משירות המילואים.

 

במה תלויה חומרת העונש שנקבע לעריק מילואים?

הענישה על עריקות מילואים נקבעת בעיקר על פי מספר הפעמים בהן בוצעה העבירה. ככל שמספר הפעמים בהם בוצעה עריקות גבוה יותר, כך גוברת חומרת העונש שיוטל על העריק.

זאת ועוד – עריק מילואים סדרתי עלול למצוא את עצמו בכלא צבאי לתקופה של עד 3 שנות מאסר בפועל, בנוסף לסנקציות נוספות כגון קנסות כספיים.

לפיכך, עריקות מילואים נחשבת לעבירה חמורה ביותר המזמנת ענישה ברוח החוק הצבאי. כדאי להימנע ממנה ולכבד את הזימון לגיוס חירום למילואים בשעת הצורך.

 

באילו נסיבות ביטול צו 8 עשוי להתאפשר?

בזמני משבר, כאשר צה"ל זקוק לתגבורת, רבים מקרב כוחות המילואים נקראים לשירות פעיל. עם זאת, ישנם מצבים בהם המשימה אינה אפשרית עבור אנשי מילואים מסוימים.

החוק הצבאי מכיר בכך, ולכן קיימים מספר מצבים לגיטימיים בהם ניתן לבטל צו 8:

  1. גברים מעל גיל 40 ונשים מעל גיל 38 זכאים בדרך כלל לפטור על בסיס גיל מהשירות. קצינים משוחררים בגיל 45. ישנם מקצועות ייעודיים בהם הגיל גבוה יותר.
  2. נשים בהיריון או בחופשת לידה פטורות אף הן ממילואים, שכן קיימת סכנה בריאותית גם לעובר.
  3. בעיות רפואיות חמורות, כגון מחלות כרוניות, עשויות להצדיק ביטול לצו הגיוס ושחרור מהשירות. אולם על המבקש להוכיח זאת באמצעות מסמכים רפואיים.

בקצרה, קיימים מצבי חיים שונים בהם המדינה מכירה בצורך לפטור משירות מילואים בשעת התגייסות כללית.

 

כיצד ביטול צו 8 מתבצע?

התהליך של ביטול צו 8 יכול להיות מאתגר. על אף שישנם מצבים לגיטימיים המצדיקים פטור, כאמור, הבקשה אינה מאושרת באופן אוטומטי ודורשת טיפול בירוקרטי.

לכן כדי להתמודד עם התהליך ביעילות ולהימנע מהליכים משפטיים, מומלץ להיעזר בעורך דין צבאי מקצועי. עורך הדין יוכל ללוות את מבקש הביטול, לייעץ לגבי המסמכים הנדרשים ואופן הגשתם, ולסייע בטיפול מול הרשויות הרלוונטיות עד לקבלת הפטור המבוקש. ניסיונו של עורך הדין יאפשר טיפול יעיל ומהיר יותר בתהליך כולו.

 

מתי כדאי לפנות לסיוע משפטי של עו"ד צבאי בנושא ביטול צו 8?

מצד אחד, שירות המילואים הוא חיוני וקריטי מבחינה לאומית. מאידך, ראינו שישנם מצבים לגיטימיים המצדיקים פטור כגון גיל, הריון, בעיות רפואיות וכד'.

עם זאת, הפטור אינו אוטומטי ומחייב טיפול ביורוקרטי מול גורמים צבאיים. כדי להבטיח קבלת הפטור ביעילות ולהימנע מהשלכות משפטיות, מומלץ להיעזר בעורך דין צבאי בעל ניסיון בתחום.

עו"ד צבאי ילווה אתכם לאורך התהליך, יסייע בגיבוש הבקשה ובטיפול נכון מול הרשויות.

 

איזה עונש הצבא עלול להטיל על עריקי מילואים?

למרות שהחוק אינו מבחין בין רמות הענישה על אי התייצבות לצו מילואים רגיל לעומת צו 8, בפועל נהוג להחמיר יותר עם מי שלא התייצב לשירות מילואים בעת חירום. פסיקת בתי הדין הצבאיים קבעה כי יש להטיל עונשים כבדים יותר על מילואימניקים שנעדרו משירותם במצב חירום.

הטעם לכך הוא הפגיעה הקשה יותר בכושר הלחימה ובמוכנות לקראת המערכה, בנוסף לפגיעה במשמעת ובמורל היחידה. גם במקרה זה חיוני להסתייע בשירותי עו"ד צבאי להתמודדות מושכלת עם המצב וצמצום ההשלכות הפוטנציאליות.

 

לסיכום

שירות המילואים הוא אבן יסוד בביטחון ישראל, אך ישנם מצבים לגיטימיים המצדיקים ביטול צו 8. כדי להבטיח שהבקשה תאושר ביעילות וללא השלכות משפטיות, מומלץ לפנות לסיוע מקצועי.

משרד עורכי הדין המסייעת מתמחה בדין צבאי מזה למעלה מ-20 שנה ומספק ליווי צמוד לאורך כל הליך ביטול צו 8. צוות עורכי הדין במשרדנו בקיא בנבכי החוק הצבאי ויודע כיצד להתמודד עם האתגרים הבירוקרטיים.

אם אתם זקוקים לסיוע בביטול צו 8, פנו כבר היום להתייעצות עם משרד עורכי הדין "המסייעת". הניסיון והמקצועיות של משרדנו יבטיחו טיפול מהיר ויעיל בבקשתכם.

מאמרים נוספים בנושא
עונש על נפקדות ממילואים
עונש על נפקדות ממילואים

מדי שנה, אלפי חיילי מילואים נקראים להתייצב לשירות בן מספר ימים או שבועות, כדי לתגבר את כוחות הסדיר ולאייש תפקידים חיוניים. אולם, לא תמיד חיילי

צו 8 בזמן מלחמה

ישראלים רבים נקראים לשרת בכוחות המילואים בימים קשים אלו, כחלק מגיוס החירום הלאומי המתבצע על רקע מלחמת "חרבות ברזל". עקב כך, רבים פונים אל משרדנו

צו 8 – כל מה שצריך לדעת

צו 8 הוא צו גיוס חירום מיוחד הנשלח לכוחות המילואים בעת מצבים יוצאי דופן, המאפשרים למערכת הביטחון לסטות מהוראות הגיוס הרגילות ולזמן אזרחים לשירות מילואים

עריקות ממילואים
עריקות ממילואים

עריקות ממילואים היא עבירה חמורה בעלת השלכות משפטיות משמעותיות. כאשר חייל מילואים לא מתייצב למילואים בהתאם לצו שקיבל, הוא עלול לעמוד בפני כתב אישום פלילי