ביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות

בישראל, השתמטות משירות צבאי נחשבת לעבירה פלילית בשל חוק גיוס החובה בארץ. בהתאם לכך, אזרח שמשתמט משירות בצה"ל, עלול לעמוד בפני עונש מאסר של עד שלוש שנים, המתורגם בדרך כלל לחודש מאסר בגין כל שנה של השתמטות מהשירות הצבאי. בנוסף, צפוי למשתמטים משירות צבאי גם רישום פלילי שילווה אותם בחייהם האזרחיים ועשוי לפגוע בזכויותיהם ובמימוש מטרותיהם בהיבטים שונים. מכאן החשיבות הרבה של פנייה לעורך דין צבאי מנוסה שיפעל לביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות.

 

מי עשוי להזדקק לסיוע משפטי בביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות?

מועמד לשירות בצבא שאיננו מתייצב בבקו"ם בתאריך הגיוס שלו, ייחשב כמשתמט מבחינת הצבא. במקרים אלו, הצבא פועל ללכידת המשתמט באמצעות מצ"ח (המשטרה הצבאית) או משטרת ישראל, כדי להביאו לדין משמעתי או למשפט בבית משפט צבאי. במידה וההליך השיפוטי מתקיים בבית דין צבאי, הוא כרוך בהגשת כתב אישום נגד החייל ובהוספת רישום פלילי לתיקו האישי. ההליך השיפוטי המתרחש בבתי הדין הצבאיים, מוביל במקרים של הרשעה בביצוע העבירה, לעונשי מאסר ולכן סיוע משפטי בביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות, חיוני כל כך לכל מועמד לשירות ביטחון שנעצר על השתמטות.

 

על הצורך בסיוע משפטי לטובת ביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות

חשוב להכיר בכך שהשתמטות משירות צבאי, על אף שנעשתה על ידי אזרחים, עדיין נחשבת כעבירה צבאית לכל דבר ועניין. לפיכך, חוקי השיפוט הצבאי חלים על המשתמטים, מה שמוביל למעצרם, למשפטם ולכליאתם הפוטנציאלית בבתי כלא צבאיים.

כאמור לעיל, השתמטות מהשירות בצה"ל, נחשב כעבירה שמעבר להליך השיפוטי והענישה המחמירה בצידה, גם גוררת רישום פלילי שמלווה את המשתמט בהמשך חייו האזרחיים. רישום פלילי, יכול מטבעו לחבל בסיכויי ההצלחה של בעליו מבחינה תעסוקתית וכפועל יוצא – גם כלכלית ולפגוע בזכויותיו כאזרח במדינת ישראל. לכן חשוב כל כך לפנות ללא דיחוי לעורך דין צבאי המתמחה בביטול כתבי אישום נגד חיילים בגין השתמטות.

 

ההשלכות הצפויות במקרה של אי ביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות

אי ביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות עלול להשפיע באופן חמור ונרחב ביותר על העתיד של המשתמט באזרחות, בדרכים שלהלן:

 • פגיעה בהזדמנויות תעסוקתיות: במסגרת הליכי הגיוס לתפקידים רבים בארץ, נדרשים מועמדים להציג מסמך משטרתי שנקרא "תעודת יושר". רישום פלילי על השתמטות מהצבא, ישתקף במסמך זה ויכול לחבל ביכולתו של המועמד להתקבל למשרות מסוימות.
 • מניעת זכאות לשירותים באזרחות: ישנם שירותים שאדם שהורשע בהשתמטות יהיה מנוע מלקבל. למשל, הוצאת ויזה למדינות שונות בחו"ל.
 • הארכת תקופת השירות בצבא: אדם שהורשע בהשתמטות ונקבע לו עונש מאסר, גם אם נדרש להעביר בכלא הצבאי זמן ארוך, הדבר לא יבוא על חשבון תקופת השירות שלו והם יידרשו להשלים גם אותה לבסוף.

ההשלכות המשמעותיות הללו ממחישות היטב את החשיבות של ביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות בעזרתו של עו"ד צבאי מיומן. אולם אם אתם כבר פועלים לקבלת ייצוג משפטי, עדיף לעשות זאת עוד לפני שאתם נכנסים למצב הביש של מעצר, חקירה והגשת כתב אישום, ובמקום להשתמט – להגיש בקשה לקבלת פטור מהשירות בצינורות המקובלים.

המסייעת - משרד עורך דין צבאי
סיוע משפטי מוביל בתחום הצבאי
לייעוץ חייגו:
072-372-6708
Asset 17 (2)

 

כיצד עורך דין צבאי מנוסה יכול להביא לביטול כתב אישום כנגד חיילים בגין השתמטות?

על עורך הדין להעריך היטב את האירועים שהובילו להכרזה על המועמד לשירות ביטחון כמשתמט משירות צבאי. שכן, מחדלים שונים מצד גורמים במערכת הצבאית, עשויים לאפשר לבטל את כתב האישום במקרים מסוימים, או לכל הפחות להשיג הקלה בעונשו של הנאשם בהשתמטות מהשירות בצבא ואף ביטול מוחלט של העונש.

טיפ ממומחה

טיפ של מקצוענים

ישנה האפשרות להגיש בעזרת עורך דין צבאי, בקשה להעברת הטיפול בתיק לקצין שיפוט בכיר (קש"ב) ביחידה שאליה המועמד לשירות אמור היה להשתבץ, כחלופה להליך משפטי מלא בבית הדין הצבאי. מכיוון שהקש"ב מחזיק בסמכות שיפוטית נמוכה יותר מבתי הדין הצבאיים, גם העונשים שהוא יכול להטיל על הנאשם בהתשמטות, נחשבים בדרך כלל פחות חמורים.

 

באיזה שלב עשוי להתאפשר ביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות?

החל מיום 9.11.2008 יישמה מערכת המשפט בצה"ל את הנחיית התובע הצבאי הראשי, הקובעת את הצורך בניהול שימוע לפני הגשת כתב אישום פלילי. צעד מכריע זה מאפשר לחייל הזדמנות להציג את עמדתו באופן יסודי בפני התביעה ולהטות את הכף לטובתו. יחד עם זאת, הייצוג המשפטי בשלב זה הוא קריטי, שכן באותה המידה שהחייל עשוי להיטיב את מצבו, הוא עלול גם להביא להחמרתו, להפליל ולסבך את עצמו שלא לצורך.

בהתאם לכך, אף על פי שביטול כתב האישום יכול להתבצע בכל שלב של ההליך השיפוטי, כל עוד לא ניתנה הכרעת הדין – התזמון האידיאלי לביטולו, הוא במסגרת הליך השימוע שלקראת הגשת כתב האישום.

 

איזה גורם בצבא מוסמך לאשר ביטול כתב אישום נגד חייל בגין השתמטות?

הגורם הצבאי המוסמך לאשר  ביטול כתב אישום נגד חיילים על השתמטות, הוא הפצ"ר – פרקליט צבאי ראשי. גם הפצ"ר וגם הסגן שלו, מוסמכים לפי חוק השיפוט הצבאי לאשר את ביטולם של כתבי אישום כנגד חיילים שאמורים להישפט על השתמטות מהצבא, בבית דין צבאי. לרוב בקשות לביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות מהצבא, מוגשות אל סגנו של הפרקליט הצבאי הראשי.

 

מה קורה לאחר ביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות?

לאחר שכתב האישום שהוגש כנגד חייל בשל השתמטות בוטל, ככל והחייל הוחזק במעצר, הוא ישוחרר ממעצרו, בהינתן שלא קיימת הצדקה להמשיך להחזיקו עצור מסיבות אחרות.

 

האלטרנטיבה לביטול כתב אישום בגין השתמטות: העברת התיק לקצין שיפוט בכיר

חומרת העונשים למשתמטים מהצבא, מושפעת מאוד מזהות הגורם הצבאי שישפוט אותם. במידה והתיק יטופל כתיק משמעתי מול קצין יחידה, העונש יכול להיות קל משמעותית מהעונש שיתקבל בבית משפט צבאי. עונש לחייל שהועמד להליך משמעתי יחידתי מול קצין שיפוט בכיר ביחידה (קש"ב) יכול בהחלט להסתכם באזהרה או נזיפה בלבד. זאת לעומת, המקרים ההליך השיפוטי שמתרחש בבית דין צבאי בנוכחות שופט צבאי, שמגביהה כמעט תמיד את רף הענישה למשתמט. בתיקים שבהם הוגש כתב אישום כנגד חיילים בגין השתמטות לבתי דין צבאיים, נפסקים לעיתים קרובות עונשי מאסר בפועל, אשר עלולים להגיע עד שלוש שנים בכלא צבאי.

החדשות המעודדות הן כי בכל המקרים הללו, באמצעות ייצוג משפטי מטעם עורך דין צבאי מנוסה, ניתן להפחית במידה ניכרת את ההשלכות הצפויות למי שנעצרו על השתמטות, עד כדי ביטול מוחלט של כתב האישום, שעשוי להתאפשר בנסיבות מסוימות.

 

במקום להתמודד עם כתבי אישום בגין השתמטות – בדקו את זכאותכם לפטור מהשירות

במידה ולתחושתכם אינכם יכולים או שאתם לא מתאימים לשירות בצבא מכל סיבה שהיא, מומלץ ואף הכרחי להתייעץ עם עורך דין צבאי בנושא. זכרו כי התעלמות מצו הגיוס שקיבלתם היא לא פתרון, אלא החלטה מסוכנת שעלולה לפגוע בכם בצורה חמורה. לכן הדבר הנבון ביותר שתוכלו לעשות, הוא להקדים תרופה למכה ולהגיש בקשה לשחרור מהצבא בעזרתו של עו"ד צבאי, בסמוך לקבלת הצו הראשון.

בקשות לפטורים מהצבא עשויות להיות מוגשות על סמך עילות שונות ובהן:

 • פטור מסיבות רפואיות
 • פטור מסיבות נפשיות
 • פטור על בסיס שיוך מגזרי למי שאינו חייב בשירות בצה"ל על פי החוק בישראל
 • פטור מטעמי דת
 • פטור מטעמים מצפוניים
 • פטור על רקע המצב המשפחתי של המועמד לשירות ביטחון
 • פטור עבור עולים חדשים
 • וכן הלאה

בכוחו של עורך דין צבאי לספק לכם הדרכה מועילה לגבי ההתנהלות מול שלטונות הצבא, ולסייע לכם להגדיל את הסיכויים לשחרור מהשירות בערוצים המקובלים וללא צורך לסבך את עצמכם בעבירת השתמטות. גם במקרים שבהם קבלת הפטור כשלעצמה אינה מתאפשרת, סיוע של עו"ד צבאי טוב עדיין עוזר בכך שהוא מאפשר לחיילים לקבל הקלות שונות בתנאי השירות שלהם, מבלי להעמיד את הזכויות והעתיד שלהם בסיכון מיותר.

 

ביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות  – סיכום

"המסייעת" היא עורכת דין צבאית מובילה, הידועה במומחיותה בטיפול בתיקי השתמטות מהצבא. כל מקרה השתמטות מוערך בקפדנות בהתאם לנסיבותיו הייחודיות, על מנת לאפשר ביטול כתב אישום נגד חיילים בשל השתמטות או לכל הפחות הפחתה בעונש בצידה. במשרדנו תוכלו לצפות ליחס אישי, עם צוות שמקשיב היטב לחששות, לבקשות ולצרכים שלכם, ומעניק לכל לקוח ולקוחה תמיכה משפטית מסורה.

אם אתם זקוקים לסיוע בביטול כתב אישום נגד חיילים בגין השתמטות או ייצוג משפטי בכל עבירה צבאית אחרת, אל תהססו לפנות אלינו לייעוץ כבר עכשיו. "המסייעת" כאן כדי לעזור לכם.

להליך השימוע המתנהל לפני הגשת כתב האישום על השתמטות, יש משמעות מיוחדת עבור אנשים נורמטיביים ללא כל עבר פלילי קודם. שימוע מוצלח יכול לשמש אמצעי מניעה מפני האשמות בלתי צודקות, ולחסוך מהמלש"בים ומבני משפחותיהם סבל מיותר. על ידי מתן הזדמנות הוגנת להציג את טענותיהם, מטרת הליכי השימוע להבטיח צדק ולהגן על זכויות המועמדים לשירות ביטחון והמשרתים בצה"ל כאחד.

יש חשיבות עליונה לקיום ייצוג משפטי בשלב השימוע בהליך הפלילי הצבאי, שכן השימוע משמש שלב קריטי לפני גיבוש סופי של החלטה על הגשת כתב אישום. בשלב זה, עו"ד צבאי מיומן המכיר את המערכת הצבאית, יכול להציג טיעונים משכנעים בפני התביעה, שעלולים להוביל לביטול כתב האישום כנגד החייל הנחשד בהשתמטות.

מאמרים נוספים בנושא
חקירת זיוף גימלים בצה"ל

חיילים, גימלים ותעלומות: הצצה אל תופעת זיוף גימלים בצה"ל. תופעת זיוף גימלים, בה חיילים מנסים להשיג ימי מנוחה מהשירות באמצעות תירוצים רפואיים שקריים, אינה חדשה.